Dette betyr visjonen

Visjonen beskriver Multiconsults ledestjerne og er ett av de viktigste styringsparameterne i selskapet. Visjonen er et uttrykk for at Multiconsult skal oppnå forretningsmessig fremgang ved hele tiden å være i balanse.

De viktigste balanseforholdene skriver seg slik:

  • Vi skal enhver tid ha høy kompetanse i Multiconsult, men vi skal også kontinuerlig lære og utvikle oss.
  • Vi forholder oss til de rammebetingelsene våre oppdragsgivere har, men søker alltid å bidra til en bærekraftig og miljøfokusert utvikling.
  • Vi har et meget sterkt fagfokus, men vet at evnen til å tjene penger er direkte avgjørende både for kundenes, selskapets og den enkelte medarbeiders utvikling.
  • Vi måler og stiller høye krav til medarbeiderne våre, men legger alltid vekt på trivsel og godt arbeidsmiljø.

Multiconsults verdigrunnlag vil i høy grad definere hvor langt vi som selskap vil nå. Verdiene våre vil definere relasjonene med kundene våre, og de vil også definere muliggjøringskulturen vi allerede har, og som vi ytterligere ønsker å styrke. Fra verdigrunnlaget er det valgt tre representative kjerneverdier. De tre kjerneverdiene er de helt sentrale verdiene for Multiconsults virksomhet.