Verdier

MOVE sammenfatter konsernets verdier.

I Multiconsult dyrker vi en muliggjøringskultur. Dette handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetting. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre. Det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Ett samlet lag i bevegelse mot et felles mål skal sikre at både vår og fremtidige generasjoner fortsatt kan utrette det vi er aller best på: Å muliggjøre det umulige.

Internt har sammenfattet våre verdier i totalt fire adferdsmål som skal tydeliggjøre og forsterke muliggjøringskulturen vår. Disse målene er sammenfattet gjennom MOVE:

  • M for motiverende,
  • O for ordentlige,
  • V for verdiskapende
  • E for engasjerte

MOVE.