Antikorrupsjon

Multiconsult har nulltolleranse når det gjelder korrupsjon. Derfor har selskapet også valgt å ikke gi tilbud på jobber der informasjonen om tredjepart har vært mangelfull eller tvilsom. Selskapet har et godt utviklet antikorrupsjonsprogram og alle medarbeidere gjennomgår et eget e-læringprogram med dilemmatrenging som skal hjelpe dem å stå bedre rustet overfor situasjoner som kan være vanskelig å håndtere.

Alle medarbeidere har også signert på å ha lest Multiconsults etiske retningslinjer («Code of conduct») og det er utarbeidet en egen håndbok i antikorrupsjon.

Multiconsult er en prosjektorganisasjon og flertallet av medarbeiderne har kontakt med kunder og tredjeparter. Dette kombinert med kontinuerlig skiftende risikobilde i takt med oppdragsporteføljen medfører at et antikorrupsjonsprogram krever mobilisering av store deler av organisajonen. Gjennom omfattende opplæring og bred kommunikasjon i organisasjonen har man satt et ekstra fokus på antikorrupsjon.

Selskapets antikorrupsjonsprogram har gitt bedre og mer effektiv styring av korrupsjonsrisiko gjennom risikobasert ressursbruk, styrket kompetanse innen risikoidentifisering og kontroll og en større tydeliggjøring overfor tredjeparter.

Hovedkomponenter i Multiconsults antikorrrupsjonsprogram:

 • Etiske retningslinjer («Code of conduct)
 • Antikorrupsjonspolicy
 • Prosedyrer for salg, oppdrag, økonomi etc – med antikorrupsjonsaktiviteter som en integrert del av prosedyrene
 • Gjennomføring av tiltak i oppdrag, som f.eks
  • Integritetsundersøkelser og «kjenn din kunde» (KYC)
  • Innhenting av egenerklæringer
  • Antikorrupsjonsklausuler  i kontrakter mellom Multiconsult og andre foretak
  • Opplæring av medarbeidere og innleide
  • Særskilt oppfølging fra Økonomiavdelingen og prosjektcontrollerfunksjonen
 • Rutiner for dokumentering av risikovurderinger og tiltak
 • Compliance officer med alternative rapporteringslinjer til Adm.Dir. og styret i selskapet