Subsea dypvannsfundamenter og konstruksjoner

Multiconsult tilbyr tjenester innen subsea geoteknisk fundament design og engineering for undervannsstrukturer og ankere over hele verden. Vi utfører også konstruksjonsanalyser og design av strukturer som subsea manifolder og templates.

Multiconsult tilbyr integrerte tjenester innen utvikling og design av undervannsenheter. Vi håndterer et bredt spekter av strukturer og deres interaksjon og gjensidig avhengighet innen forskjellige undervannssystemer. Multiconsult tilbyr ekspertise og praktisk erfaring for alle prosjektfase fra konseptutvikling, detaljprosjektering til fjerning.

Typiske enheter:
• Template strukturer
• Beskyttelses rammestrukturer
• Manifolder
• Kompressorstasjoner
• Stigerørsenheter
• Distribusjon enheter
• Deksler
• Rørledninger (spools) og tilhørighet strukturer