Plattformer og flytere

Multiconsult har 40 års erfaring i utviklingen av offshore installasjoner for olje- og gassindustrien, både faste plattformer og flytende konstruksjoner.

Multiconsults tilbyr design og prosjektering av stål- og betongunderstell og topside strukturer og moduler som:

  • Faste og flytende konstruksjoner, marine betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner som for eksempel dekk og boretårn, moduler og boligkvarter.Multiconsult har vært engasjert i utformingen av alle betongplattformer levert av Aker
  • Solutions / Kværner etter 1990 basert på vår egen in-house engineering programvare Multicon.
  • Når olje- og gassprosjekter flyttet nordover så utviklet Multiconsult in-house kompetanse innen marine engineering i arktisk og kaldt klima. I dag er vi godt etablert i Tromsø med vår arktiske kompetanse.
  • Multiconsult har et verdensomspennende rykte innen analyse av is og snø effekter på offshore faste og flytende konstruksjoner, havner og landanlegg.