1/2

Laksedisk|Foto L. Nervik

Næringsmiddel

Multiconsult har kompetanse fra de aller fleste fagområder som er nødvendige innen initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter for næringsmiddelindustrien. Fra konseptutvikling, gjennom forprosjekt og detaljprosjekt til ferdig godkjent og driftssatt anlegg.

Multiconsult er i en unik posisjon til å støtte våre kunder med rådgivning, prosjektering og prosjektledelse i alle faser av et prosjekt.

Multiconsults solide kompetanse på prosjektering i alle faser av et prosjekt, kombinert med den industrielle kompetansen innen industrirådgivning gjør at vi kan tilby én kontakt for det aller meste som etterspørres i et prosjekt for næringsmiddelindustrien.

Vi har rådgivere som kan hjelpe våre kunder med å planlegge og å sette de riktige kravene til hvordan virksomheten skal utvikle seg og vi har fagspesialister som kan omsette dette i de gode løsningene. Deretter overtar våre prosjektspesialister som bygger, kjøper inn, installer og starter opp – i tett samarbeid med våre kunder.

Nøkkelreferanser:

  • Findus, utvikle løsning for samlokalisering av 3 fabrikker – ny fabrikk
  • Mills, samlokalisering av produksjon – nytt produksjonsanlegg
  • Mondelez (Kraft Foods) Norge, ulike energisparetiltak
  • Nortura, prosjektering – tekniske fag
  • Rieber & Søn, generalplan for Elverum
  • Skretting, masterplaner
  • Stabburet/Orkla foods, generalplan og konsept for ny fabrikk, utvidelse og oppgradering av eksisterende fabrikk.
  • Tine Kalbakken, prosjektering av tekniske anlegg – integrert varmepumpesystem for kulde/varme produksjon – utredninger ifm fuktproblemer i nytt kjølelager
  • Tine Verdal, nytt kjerneri og tørkeanlegg for mysepulver  – alle fag