Mekanisk industri - Frank Mohn Flatøy

Mekanisk industri

Multiconsult har kompetanse fra de aller fleste fagområder som er nødvendige innen initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter for mekanisk industri. Fra konseptutvikling, gjennom forprosjekt og detaljprosjekt til ferdig godkjent og driftssatte anlegg og bygninger.

Multiconsult er i en unik posisjon til å støtte våre kunder med rådgivning, prosjektering og prosjektledelse i alle faser av et prosjekt. Multiconsults solide kompetanse på prosjektering i alle faser av et prosjekt, kombinert med den industrielle kompetansen i industrirådgivning gjør at vi kan tilby én kontakt for det aller meste som etterspørres i et prosjekt for mekanisk industri.

Vi har rådgivere som kan hjelpe våre kunder med å planlegge og å sette de riktige kravene til hvordan virksomheten skal utvikle seg og vi har fagspesialister som kan omsette dette i de gode løsningene. Deretter overtar våre prosjektspesialister som bygger, kjøper inn, installer og starter opp – i tett samarbeid med våre kunder.

Nøkkelreferanser:

  • Frank Mohn Fusa, utbygging og utvikling av fabrikkanlegg for pumpesystemer for skipsindustrien
  • Frank Mohn Flatøy, utbygging og utvikling av fabrikkanlegg for pumpesystem for olje& gass industrien
  • Horsøy Industrihavn, fabrikkanlegg for subsea systemer
  • Bergen Engines Hordviknes Bergen, fabrikkanlegg og støperi for motorer og turbinanlegg