Marine betongkonstruksjoner

Tjenester for marine betongkonstruksjoner omfatter design, engineering og verifikasjon av betongplattformer herunder reanalyser under drift og avvikling.

Betongkonstruksjoner har vist seg godt egnet for marine anlegg i olje- og gassindustrien.

Selv i de tøffeste offshore miljøer med ekstreme bølger, islaster, jordskjelv og vanntrykk er slike strukturer er tilnærmet vedlikeholdsfre.

Vi designer understell (GBS), offshore LNG-terminaler / lagring, strekkstagplattformer (TLP), betong flytere og fundamenter samt kaier, pirer og tørrdokker.