Landfall og onshore rørledninger

Rørledninger som kommer inn fra olje og gass felt er ofte store og krever avansert oppstøtting, pull-in strukturer og fundament.

Løsninger som borehull eller åpen grøft blir ofte vurdert som mulige tekniske løsninger. Det er meget viktig å velge en effektiv og riktig løsning med hensyn til type rørleggingsmetoder og fartøy som er tilgjengelig.

Multiconsult har også lang kompetanse innen landbaserte rørledninger i forhold til prosjektering av grøfter, landskap, krysninger, forskrifter og rørleggingsmetoder. Dette inkluderer også kryssing av fjorder og på gruntvann områder nær kysten og fundamenter for rørledninger over bakken.