Havner, offshore forsyningsbaser og tørrdokker

Multiconsult er spesialist innen havneplanlegging og forsyningsbaser for marine næringer, samt design av tørrdokker for bygging av marine konstruksjoner.

Multiconsult har lang erfaring med havner og strukturer i tøffe klimaet langs norske kysten og i arktiske miljøet.

Marine konstruksjoner er ofte utsatt for ekstreme miljølaster som bølger, vind, is, strøm, tidevann. Multiconsult har sitt «centre of excellence» i forhold til arktisk og marin engineering i Tromsø som er den arktiske porten til Barentshavet .