Mongstad base - Skisse til planlagt utvidelse

1/2

Industri - Mongstad base - forslag til planlagt utvidelse

Forsyningsindustri - Mongstad base

2/2

Forsyningsindustri - Mongstad base

Forsyningsindustri

Multiconsult har kompetanse fra de aller fleste fagområder som er nødvendige innen initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter for forsyningsindustrien. Fra konseptutvikling, gjennom forprosjekt og detaljprosjekt til ferdig godkjent og driftssatte anlegg og bygninger.

Multiconsult er i en unik posisjon til å støtte våre kunder med rådgivning, prosjektering og prosjektledelse i alle faser av et prosjekt. Vår solide kompetanse på prosjektering i alle faser av et prosjekt, kombinert med den industrielle kompetansen i industrirådgivning gjør at vi kan tilby én kontakt for det aller meste som etterspørres i et prosjekt for forsyningsinsdustrien.

Vi har rådgivere som kan hjelpe våre kunder med å planlegge og å sette de riktige kravene til hvordan virksomheten skal utvikle seg og vi har fagspesialister som kan omsette dette i de gode løsningene. Deretter overtar våre prosjektspesialister som bygger, kjøper inn, installer og starter opp – i tett samarbeid med våre kunder.

Nøkkelreferanser:

  • Mongstadbase med utvikling av basen da den ble etablert på 80- tallet og videre utvikling frem til i dag
  • Kristiandsund Base Kristiandsund (Asco, Mongstadbase), prosjektering av nye lager, produksjonsbygg med tilhørende infrastruktur
  • Sar Averøy nytt prosessanlegg for oljeforurenset avfallsvann
  • Sar Averøy forprosjekt energieffektivisering kjelsentral