Farmasøytisk Industri

Multiconsult har kompetanse fra de aller fleste fagområder som er nødvendige innen initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter i farmasøytisk industri. Fra konseptutvikling, gjennom forprosjekt og detaljprosjekt til ferdig validert og driftssatt anlegg.

Multiconsult kombinerer bransjeerfaring fra farmasøytisk industri med full bredde på de tekniske fagene på en måte som gjør oss verdifull som støttespiller for den farmasøytiske industrien.

Våre rådgivere, som typisk har en variert erfaring og kompetansebase fra industrien, utvikler sammen med våre fagspesialister gode og effektive løsninger.

Sammen med våre kunder definerer vi krav basert på forretningsmessige, driftsmessige og regulatoriske forhold. Kravene omsettes i god design, som detaljeres, bygges og installeres. Vi er med på å holde den røde tråden gjennom hele prosjektet og deltar i alle faser av kvalifisering, validering og oppstart.

Nøkkelreferanser:

  • Aker Biomarine, forprosjekter for utbygging
  • Algeta, prosjektstøtte ved etablering av produksjon
  • Axis-Shield, prosjektstøtte ved etablering av nytt produksjonsanlegg
  • Epax, forprosjekter for kapasitetsutvidelser
  • Farma Holding, nytt lab- og produksjonsanlegg
  • FMC BioPolymer , restrukturering, flytting av produksjon
  • GE Healthcare, kapasitetsøkning
  • Pronova , kvalitetsledelse
  • Takeda Nycomed, utbygging av fabrikk – kapasitetsøkning