Landanlegg generelt

Tjenester tilbys for landfall, rørledninger, terminaler, prosessanlegg, hjelpesystemer, marine konstruksjoner, lagrings- og eksportanlegg og omfatter tjenester innen hele verdikjeden fra «green-field» prosjekter til modifisering av eksisterende anlegg (modifikasjonsprosjekter).

Tjenester tilbys for landfall, rørledninger, terminaler, prosessanlegg, hjelpesystemer, marine konstruksjoner, lagrings- og eksportanlegg og omfatter tjenester innen hele verdikjeden fra «green-field» prosjekter til modifisering av eksisterende anlegg (modifikasjonsprosjekter). Vi utfører også havneplanlegging og utforming av kaier, pirer, tørrdokker mv.