VVS 1930x576 VVS Miljø kompetansenettverk

VVS-, energi- og klimateknikk

Multiconsult har en god blanding av yngre og eldre medarbeidere med solid og variert bakgrunn innenfor alle relevante områder i fagfeltet. VVS-miljøet har eksistert siden 1971 og vi har flere medarbeidere med mer enn 30 års erfaring innenfor rådgivning og prosjektering.

Bredt fagmiljø

Med over 300 medarbeidere utgjør Multiconsult en betydelig ressurs innenfor det VVS-tekniske rådgivningsmiljøet i Norge.

Selskapet gjennomfører oppdrag i hele Norge og har medarbeidere i Oslo, Fredrikstad, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Stord, Trondheim, Narvik, Lillehammer og Tromsø.

Kunnskap

Vi har lang erfaring fra planlegging og prosjektering av store og små prosjekter i Norge og i utlandet. Vi arbeider kontinuerlig med oppdrag innenfor en rekke felter av svært forskjellige karakter. Spesielt nevnes vår spisskompetanse innenfor fjernvarme, varmepumpe og kuldeteknikk, inneklima og sprinklerteknikk. Vi arbeider i alle faser fra tidligfase rådgivning til detaljprosjektering, med rehabilitering og nybygg prosjekter. Vi har RIF-godkjente rådgivere og sentral godkjennelse i høyeste tiltaksklasse innenfor alle relevante områder i henhold til Plan- og bygningsloven.

Tjenester

Multiconsult arbeider innenfor forretningsområdene Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass og Energi, og tjenestene dekker følgende områder:

 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Gass og trykkluftanlegg
 • Medisinske gassanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Varmepumpe og kuldeanlegg
 • Vannbehandlingsanlegg
 • Vakuum- og avfallsanlegg
 • Prosessanlegg
 • BIM
 • Tilstandskontroll
 • Inneklima/innemiljø
 • Teknisk byggeledelse