1/2

Bybanen i Bergen | Foto: Jan Magne Sviland

2/2

Tresfjordbrua | Foto: Vidar Moløkken/Multilux AS

Veg, bane og trafikk

Samferdselssektoren er en av næringssektorene med størst vekst i Norge. Multiconsult har et ledende fagmiljø innen prosjektering og utredninger av samferdselsprosjekter – fra små parkeringsanlegg til de største vei- og jernbaneanleggene.

Norge opplever for tiden en rivende utvikling innen samferdselssektoren. Det er store vedlikeholdsetterslep som skal tas inn i tillegg til en storsatsing på nye vei- og baneanlegg. Multiconsult har sterke fagmiljøer innen samferdsel over hele landet som bidrar til utviklingen med sin mangeårige erfaring og kompetanse. Den store bredden av kunnskap innen organisasjonen gir Multiconsult evne til å gjennomføre alle aspekter av planlegging og oppfølging av samferdselsprosjekter, fra før første strek er tegnet til asfalten er lagt.

Denne kompetansen er spredt ut over hele landet. Kompetansenettverket for samferdsel sørger for at alle medarbeiderne får glede av hverandres ekspertise gjennom å bedrive faglig utvikling og kompetanseoverføring mellom kontorstedene.

Det foregår en storsatsing på digitalisering hos både byggherrer og entreprenører. Visualisering av prosjektert anlegg blir også et stadig viktigere verktøy for beslutningstagere. Multiconsults samferdselsmiljø har i en årrekke vært helt i fronten i bruk av BIM (Building Information Modelling) til prosjektering av vei og bane i 3D. Denne kunnskapen er ferskvare og må oppdateres kontinuerlig for å ligge i forkant av utviklingen. Kompetansenettverket er den viktigste plattformen for å dele slik kunnskap og erfaringer effektivt med medarbeidere i alle kanter av landet. Nettverket bidrar også til at den beste arbeidsmetodikken tas i bruk i hele bedriften gjennom å utvikle standardiserte løsninger som effektiviserer arbeidet.

Tjenester

Multiconsult utfører rådgivningstjenester i alle faser av et prosjekt, fra utredning til byggeplass. Kombinasjonen av fagspesialister innen vei- og banefag og dyktige generalister gjør oss rustet til å levere høy kvalitet i alle ledd av planleggingen av et samferdselsprosjekt.