Prosjektstyring

Multiconsult skal være det ledende ingeniørselskapet i Norge på ledelse og styring av multifaglige prosjekteringsoppdrag.

Kompetansenettverk Prosjektstyring har som hovedmål å styrke faglig og økonomisk styring av Multiconsults oppdrag. Det skal medvirke til at det etableres og implementeres nødvendige og fungerende metoder og styringsprosesser i hvert oppdrag.

Nettverket skal være til inspirasjon og nytte for alle som jobber med planlegging, styring og oppfølging av tverrfaglige prosjekteringsarbeider og oppdrag.

Nettverket skal også bidra til samarbeid på tvers av forretningsområder og mellom regioner.

Styringsprosesser nettvekret arbeider med og utvikler:

• Fremdriftsplanlegging, -styring og –rapportering
• Prosjekteringsprosesser/gjennomføringsmodeller
• BIM/Modellstyring
• Økonomi i oppdrag
• Kontrakts- og endringsstyring
• Kvalitetsledelse
• Informasjons-/dokumentstyring
• Kalkulering
• HMS/SHA i oppdrag
• Usikkerhetsstyring i oppdrag
• Grensesnitthåndtering
• Møteledelse og møtestruktur/-prosess