Ledelse og Styring

Multiconsult skal være det ledende ingeniørselskapet i Norge på ledelse og styring av multifaglige prosjekteringsoppdrag.

Kompetansenettverk Ledelse og styring har som hovedmål å styrke faglig og forretningsmessig styring og ledelse av Multiconsults oppdrag. Det skal medvirke til at det etableres og implementeres nødvendige og fungerende metoder og prosesser i hvert oppdrag.

Nettverket skal være til inspirasjon og nytte for alle som jobber med styring og ledelse av tverrfaglige prosjekteringsarbeider og oppdrag.

Nettverket skal også bidra til samarbeid på tvers av forretningsområder og mellom regioner og Konsernoppdrag.

Styrings- og ledelsesprosesser som nettverket er med og utvikler:

 • Prosjekteringsprosesser/gjennomføringsmodeller
 • Fremdriftsplanlegging, -styring og –rapportering
 • BIM/Modellstyring
 • Økonomi i oppdrag
 • Kontrakts- og endringsstyring
 • Entreprisestrategi
 • Kvalitetsledelse
 • Dokumentstyring og kommunikasjonsflyt i oppdrag
 • Kalkulering og kostnadsstyrt prosjektering
 • HMS/SHA i oppdrag
 • Risikohåndtering
 • Arbeidsmetodikk, møteledelse og møtestruktur/-prosess
 • Grensesnitthåndtering
 • Tverrfaglige gjennomganger