Deloitte-Huset, Bjørvika Barcode

Deloitte-Huset, Bjørvika Barcode | Illustrasjon: Snøhetta

Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk er et fagområde med sterke tradisjoner i Multiconsult og favner alle forretningsområder i selskapet.

Alle objekter, fra broer, oljeplattformer, damkonstruksjoner og høyhus til skulpturer og komponenter i småhus, kan analyseres og dimensjoneres. Dette gjøres med avanserte eller enkle dataverktøy, alt etter hva som er hensiktsmessig. Noen av verdens største betongkonstruksjoner, oljeplattformene i Nordsjøen og andre havområder, er dimensjonert ved hjelp av metoder utviklet hos Multiconsult. Den vitenskapelige basis har røtter i 1600- og 1700-tallet, imens avanserte analysemetoder og materialkunnskap gjør det mulig å finne optimale industrielle løsninger på nær sagt alle konstruksjonstekniske utfordringer.

I kompetansenettverket deles kunnskap innen byggeteknikk og konstruksjonsteknikk til nytte for prosjekter i inn- og utland. Vi har delnettverk for alle konstruksjonsmaterialene og for laster og analyse samt for objekter som samferdselkonstruksjoner. Årlig samles 210 faglig engasjerte medarbeidere til nettverkssamling, der workshops og foredrag holdt av interne og eksterne eksperter gir stimulans og pågangsmot for å ta fatt på nye og spennende utfordringer.

Nettverk for konstruksjonsteknikk er det største nettverket i Multiconsult med nærmere 450 medlemmer. Det er delt opp i undergrupper med faggruppeledere for hvert område: Laster og analyser, Betong, Stål og aluminium, Tre og Samferdselskonstruksjoner. I tillegg har nettverket en egen miljøpådriver.