Elektroteknikk_1390x576

Elektroteknikk

Verden har et voksende behov for velfungerende og samhandlende tekniske systemer - og energieffektive løsninger. Dette medfører en økende utvikling innen faget. Systemene er underlagt en rekke forskrifter, regler og offentlige krav. Det finnes et stort utvalg av produkter og leverandører på markedet. Multiconsult finner de beste løsningene for kundene.

Multiconsult er blant landets ledende rådgivere innenfor elektroteknikk. Fagmiljøet består av en god miks av yngre og eldre medarbeidere med solid og variert bakgrunn innen alle relevante områder. Flere av selskapets rådgivere innen elektronikk har mer enn 40 års erfaring innenfor alle faser i et prosjekt. I Multiconsult finner du medarbeidere med spisskompetanse innenfor høyspenningsteknikk, lavspenningsteknikk, automatiseringsteknikk samt teleteknikk og IKT.

Multiconsult har lang erfaring med å gjennomføre både nasjonale og internasjonale oppdrag. Selskapets oppdrag er innenfor en rekke felt av svært forskjellig karakter. Elektroteknikk som fagmiljø har eksistert i Multiconsult siden 1980 og med selskapets rundt 150 medarbeidere på feltet utgjør Multiconsult en betydelig ressurs i det elektrotekniske rådgivningsmiljøet i Norge. Multiconsult har godkjennelse i høyeste tiltaksklasse innenfor alle relevante områder i henhold til Plan- og bygningsloven, som dekker ansvarsområdene prosjektering og kontroll av prosjektering.

Fagområder

  • Høyspenningsanlegg
  • Lavspenningsanlegg
  • Brann og ledesystemer
  • Belysning
  • EKOM
  • Sikringsanlegg
  • Automasjon
  • Integrerte tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB)

Tjenester

Fagmiljøet medvirker i alle faser av et prosjekt – studier, forprosjekter, anskaffelsesprosess, detaljprosjekter, oppfølging under utførelse, oppfølging under oppstart og idriftsettelse av anlegg.

Tjenestene dekker blant annet følgende områder:
• Tidligfasevurderinger
• Rådgivning
• Prosjektering
• Tilstandsvurderinger
• Utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner
• Forespørselsdokumenter
• Evaluering av tilbud og kontrahering
• Kostnadsberegninger
• Byggeledelse
• Etterkontroll