Deichmanske bibliotek. Illustrasjon: Lund Hagem | Atelier Oslo

Brannsikkerhet

Myndighetene har et stort fokus på brannsikkerhet og kravene til dokumentasjon av brannsikkerhet blir stadig skjerpet. Dette åpner for ukonvensjonelle løsninger, hvor Multiconsults er ledende gjennom et høyt faglig nivå og lang erfaring som branntekniske rådgivere.

Multiconsults styrke som brannteknisk rådgiver er fagmiljøets generelle byggetekniske erfaring og tverrfaglige kompetanse som gjør at brannsikkerheten ses i sammenheng med andre funksjonskrav til bygningene, og derved bedre kan bidra med optimale løsninger.

Multiconsult har utført brannteknisk prosjektering siden 1974 og er i dag et av Norges største og ledende fagmiljø innen brannteknisk rådgivning og prosjektering. Selskapet har RIF-godkjente rådgivere og sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse. Fagmiljøet har oppdrag over hele landet.

Det branntekniske miljøet i Multiconsult har et eget kompetansenettverk hvor alle medarbeidere bidrar aktivt i utvikling av fagområdet. Multiconsult har to doktoravhandlinger innenfor brannteknikk/-sikkerhet.

Selskapets brannrådgivere har spisskompetanse innen prosjektering, risikoanalyse, CFD-simuleringer og tilstandsanalyse.

Tjenester

Multiconsult utfører tjenester i alle faser av et prosjekt – fra tilstandsvurderinger av eksisterende bygninger, rådgivning og prosjektering i skissefase, forprosjektfase, detaljfase og byggefase.

Tjenestene dekker områdene:

 • Tilstandsanalyse som underlag for utbedring av branntekniske avvik
 • Brannteknisk prosjektering og uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2/3 i søknadspliktige byggesaker
 • Analyse av byggverk i brannklasse 4
 • Bistå brannvernarbeid i virksomheter, herunder oppgradering av branndokumentasjon med forslag til instrukser, organisasjonsplan, opplæring etc. for brannvern
 • Faglig støtte ved myndighetskontakt (brannsyn og avviksbehandling)
 • Risikoanalyse av personsikkerhet og/eller materiell sikkerhet ved brann
 • Lede generelle ROS-analyser ifm byggeprosjekter, tunneller, mm.
 • Rømningsanalyser og røyk/brannsimuleringer
 • Kontroll på byggeplass av branntekniske forhold/installasjoner
 • Utarbeidelse av branntegninger og rømningsplaner
 • Undervisning, kurs og foredrag
 • Vurdering av brannskadde konstruksjoner

Utvalgte referanser:

 • IKEA Bergen, Furuset, Stavanger
 • Nye Ahus (Akershus sentralsykehus)
 • Norges varemesse, Lillestrøm
 • Elkem Solar, Kristiansand
 • Kulturbyggene i Bjørvika (Munch/Deichman)
 • Icon Complex, Oslo
 • Campus Ås
 • Telenor Arena, Bærum