Fagdag for fyllingsdammer 2021

Etter en velykket fagdag for fyllingsdammer i 2019 ønsker programkomiteen, som består av representanter fra NVE, Statkraft, Norconsult, Sweco og Multiconsult, å invitere til ny fagdag. Fagdagen vil avholdes i løpet av høsten 2021.

Fagdagen retter seg mot dameiere, konsulenter, NVE, akademisk institutter, entreprenører og alle som jobber med fyllingsdammer.

Fagdagen har som mål å bidra til deling av erfaringer, problemstillinger, gjennomføringsmodeller og gode ideer i bransjen med et ønske om en mer enhetlig og faglig riktig tilnærming til ulike temaer.

Temaer for fagseminaret inkluderer blant annet:

  • Erfaringer fra byggeplassen: Entreprenørs erfaringer, kontrollørs erfaringer, sprengningsteknikk for uttak av stein
  • Intern erosjon: Vurdering av risiko på eksisterende dammer – sannsynlighet og konsekvenser, kompenserende tiltak
  • Stabilitet av eksisterende dammer: Friksjonsvinkler, skjærfasthet, in-situ testing, prøvetaking og laboratorietesting
  • Oppstrøms skråninger: Oversikt over bølger og is skader på norske fyllingsdammer, bølgeoppskylling – beregningsmetoder og erfaringer
  • Instrumentering og overvåkning: Deformasjonsmåling ved ulike metoder (fiberoptikk, laserskanning, InSAR, fotogrammetri med drone osv), deteksjon av endringer, turbiditetsmålinger.

Dato og program vil publiseres fortløpende.