Prosjekterer nye Tønsberg sykehus

Sykehuset Vestfold har tildelt CURA-gruppen oppdraget med å prosjektere nye Tønsberg sykehus. Kontraktsverdi inklusive opsjoner er estimert til 150-200 millioner kroner.

23-05-2016

Multiconsult overtar alle aksjer i LINK arkitektur AS

Etter avtale med de øvrige aksjonærene vil Multiconsult ASA overta samtlige aksjer i Norges største arkitektselskap, LINK arkitektur AS. Multiconsult har siden 2008 vært…

11-08-2015

Multiconsult IPO: Update on the status of the bookbuilding

12 May 2015; Multiconsult ASA (Multiconsult, ticker MULTI)

12-05-2015

Board and management applies for shares in Multiconsult

12 May 2015; Multiconsult ASA (Multiconsult, ticker MULTI)

MULTI – Voting Restriction

Reference is made to the press release from Oslo Børs dated 6 May 2015 in which it was announced that the board of directors…

08-05-2015