Utfordringer du ikke får andre steder

Multiconsult, seksjon Elkraft jobber med komplekse og innovative oppdrag innen vannkraft-, transmisjons- og distribusjonssystemer, både i Norge og internasjonalt.

Multiconsult er et av de absolutt ledende miljøene innen prosjektering og rådgivning. Vår samlede kompetanse spenner over et vidt spekter av fagfelt, noe som gjør oss i stand til å ta totalansvar for komplekse prosjekter innen ulike bransjer.

Den tverrfaglige kompetansen, i kombinasjon med prosjektledelse og styring, gir seksjon Elkraft muligheten til å gjennomføre prosjekter innen vannkraft, transmisjon og distribusjon opp til 420 kV hvor alle fagfelt er inkludert.

Store utviklingsmuligheter

– Multiconsult er inne i de fleste faser – fra tidlige systemstudier via konseptutredninger og konsesjonssøknader, til prosjektering, detaljprosjektering og byggeplassoppfølging. Arbeidet er interessant da vi ofte følger prosesser fra A til Å, og vi kan være med å påvirke resultatet til å bli best mulig, sier Siv Nordahl Løkken som er sivilingeniør i elkraft.

Hun framholder at seksjon Elkraft legger stor vekt på faglig dyktighet og dermed utvikling av egne ansatte. Alle får muligheten til å lære mer, enten fagfeltet er analyser, transformatorstasjoner, kabelanlegg, kompenseringsanlegg, BIM-applikasjoner, 3D-modellering, SCADA-systemer eller feltberegninger.

I takt med utviklingen i energiproduksjonen er problemstillinger rundt integrasjonen av fornybar distribuert energi og andre smartgrid-løsninger særlig aktuelt om dagen.

Internasjonalt tilsnitt

– Alle de utfordrende oppgavene for spennende kunder gir svært motiverte kollegaer. Jeg føler at alle i Multiconsult ønsker å bidra til å gjøre sidemannen eller -kvinnen bedre. Det skyldes kanskje også at vi arbeider med viktige prosjekter internasjonalt. Det er ofte oppdrag der vi samarbeider med lokale partnere som bidrar med kunnskap og erfaring fra landet vi jobber i, sier Sverre Gjerde som har jobbet med oppdrag i Afrika og som har en doktorgrad i elkraft.

Multiconsult har deltatt i forskjellige feasibillity-studier både i Asia og i Afrika. Arbeidet er som oftest utført i samarbeid med en lokal partner og kunden, og finansiert av forskjellige institusjoner slik som World bank, KfW, Asian Development Bank og African Development Bank – for å nevne noen. Arbeidet er krevende og setter store krav til deltagernes prosjekt- og fagkompetanse, men gir den enkelte muligheten til å videreutvikle seg med spennende oppgaver.

Multiconsult har også deltatt i større rehabiliteringsprosjekter hvor gamle stasjoner og kraftverk har fått en kraftig oppgradering. Multiconsult har bidratt i forbindelse med forskjellige masterplan studier hvor vi er tidlig inne og er med på å forme overordnede transmisjon- og distribusjons-systemer i forskjellige land i Asia og Afrika.

Nasjonale prosjekter

Multiconsult har i senere tid gjennomført store prosjekter i både sentral- og regionalnettet i Norge. Arbeidet er utført i henhold til vår prosjektgjennomføringsmodell. Multiconsult har utarbeidet spesifikasjoner i forbindelse med tilbudsdokumenter for høyspent utstyr, slik som transformatorer, linjer, kabelanlegg, koblingsanlegg og hjelpesystemer. Innkommende forslag fra leverandører er senere blitt vurdert i henhold til de krav og forventninger kunden har. Arbeidet har inkludert SCADA, kontroll- og vernsystemer, samt overspenning og jordingssystemer. Etter kontrahering av entreprenør har Multiconsult bistått i forbindelse med byggeplassoppfølging, og til slutt test og igangkjøring av anleggene.

For å gjennomføre prosjekter så effektivt som mulig, legger vi stor vekt på å jobbe på riktig måte og med de rette verktøyene sammen med god prosjektledelse. Multiconsult jobber med BIM som bidrar til en enklere oppfølging med prosjekteringsprosessen. BIM hjelper til med å koble styring, prosess og verktøy sammen. Dette gjør samspill mellom fagene internt i Multiconsult og mellom oss og kunden enklere, spesielt når vi eksempelvis kan vise frem modeller i gjennomgang med kunden for å vise fremdrift og status.

Ledige stillinger:

Her kan du lese mer om stillingen som Spesialist/faglig leder elkraft
Her kan du lese mer om stillingen som Project Manager