Bygninger og konstruksjoner

Multiconsult prosjekterer bygninger som prosess og elektriske stasjoner, tilfluktsrom, administrasjonsbygg, verksteder, lagerbygninger og midlertidige leirer.

Utformingen må være robust og håndtere mulige ulykkeslaster som jordskjelv, eksplosjoner og brann. Vi tilbyr multidisipline ingeniørtjenester og arkitektonisk utforming samt myndighets håndtering.

Prosessanlegg trenger mange typer strukturer som moduler, pre-fabrikerte enheter, støtter og fundamenter. Vår konstruksjonsteknikks bistand kombinerer ekspertise på statisk og dynamisk strukturanalyse med støy og brannmotstand, vibrasjoner og spesielle laster.