Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan og invitasjon til informasjonsmøte – Planovergangstiltak ved Nustad, Meråker kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av eiendommene 22/4, 22/5, 22/48, 22/93, 23/1, 23/8, 23/19, 23/22, 23/33, 23/34, 23/35, 23/36 og 4120/404.

Hensikten med planen er å bedre sikkerheten på bane og veg. Planovergangen i Pyntvegen stenges og det reguleres ny atkomstveg fra Brennbakkan.

Informasjonsmøte den 16. mars 17 kl. 17.00

Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Meråker Rådhus torsdag den 16. mars 2017 kl. 17.00-18.30.

Innspill til planarbeidet sendes innen 30.03.17 til:

sissel.enodd@multiconsult.no eller
Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562