3D-modell | Ill.: Multiconsult

Maracc Island Innovator

Struktur og utstyr til borerigg

Maracc Island Innovator er en halvt nedsenkbar borerigg (GM4000) utstyrt med heisetårn og boretårn.

Multiconsult var ansvarlig for detaljprosjektering av boredekk (13m høyt), setback-struktur (31m høy), støtte for utstyr som boretårn, løftesyllindre, og transportutstyr, vertikalbevegelseskompensator, system for strekkmaskin for forbindelsesrør, løfteører og lignende.

Designberegningene inkluderer ULS og PLS analyser, FLS analyser, FEM analyser av hovedknutepunkter og håndberegninger av detaljer.

Løsning av oppdraget

 • Komplett detaljprosjektering
 • ULS analyser
 • PLS analyser
 • FLS analyser
 • FEM analyser

Våre tjenester

 • Rådgiving
 • Strukturdesign
 • Utmattingsdesign
 • 3D-modellering
 • Beregninger
 • Designtegninger