Thor-Inge Thrana, Direktør for Forretningsenhet Sør, håper på flere dyktige medarbeidere i tiden fremover.

Talent innen ledelse og styring?

Våre dyktige prosjekteringsledere og prosjektstyrere i Sør jobber med ledelse og styring av tverrfaglige prosjekter. Disse jobber innen alle av Multiconsults markedsområder.

Solid kompetanse til å lede og styre multifaglige prosjekteringsoppdrag er det som kjennetegner Multiconsult. Trenden er klar – markedet etterspør flere og større prosjekteringsoppdrag. For å være enda bedre i stand til å påta oss den økende oppdragsmengden, og stadig mer komplekse prosjekter, er vi på jakt etter flere dyktige medarbeidere til våre kontorer i Sør

Multiconsult har i Sør kontorer i Kristiansand, Sandnes, Egersund og Grimstad. Her er vi rundt 190 engasjerte og dyktige medarbeidere, med et bredt faglig spekter.

Vi ønsker nå å styrke prosjekteringsledelse som fag i regionen, og skape et attraktivt fagmiljø for nye og eksisterende ressurser som vil satse på dette. God kompetanse og kapasitet innen prosjekteringsledelse blir stadig viktigere, og en forutsetning for Multiconsult for å være attraktiv samarbeidspartner i de mest spennende oppdragene i markedet. Vi søker derfor etter enda flere medarbeidere som ønsker å jobbe med prosjekteringsledelse og prosjektstyring. Vil du være med? Se våre spennende stillinger nedenfor.

Søk nå:

Prosjekteringsledelse og Oppdragsledelse (fire stillinger)

Prosjektstyring – Økonomi og Plan (tre stillinger)

Virtual Design and Construction-metodikk (VDC) inn i oppdrag

Multiconsult har jobbet i en årrekke med gjennomføringsmodell for oppdrag og har valgt å satse tungt…

08-04-2019

Bred involvering skal gi Rogaland-kommune ny giv

Multiconsult har fått anledning til å involvere seg bredt i samfunnsplanleggingen i en norsk bykommune. Gjennom…

03-04-2019

Europas lengste bussvei

På Nord-Jæren prosjekteres og bygges nå Europas lengste bussvei med en totallengde på omtrent 50km. Traseen…

02-04-2019

Flomsikring som byutvikling

Eigersund kommune har mottatt midler fra NVE for flomsikring i Egersund sentrum av elvene Lundeåne og…

02-04-2019

Bygger landsby for demente på Sørlandet

I Kristiansand bygges det nå 42 omsorgsboliger for personer med demens. Hjemlige omgivelser og integrering med…

02-04-2019

Vi ønsker nå å styrke prosjekteringsledelse som fag i regionen, og skape et attraktivt fagmiljø for nye og eksisterende ressurser som vil satse på dette. God kompetanse og kapasitet innen prosjekteringsledelse blir stadig viktigere, og en forutsetning for Multiconsult for å være attraktiv samarbeidspartner i de mest spennende oppdragene i markedet. Vi søker derfor etter enda flere medarbeidere som ønsker å jobbe med prosjekteringsledelse og prosjektstyring. Vil du være med? Se våre spennende stillinger nedenfor.