VR_ Elise Feiring Myrtrøen

1/2

Bruk av VR og drone gir oss og kundene spennende muligheter.

2/2

Multiconsult sin gjennomføringsmodell, MultiPEM

Virtual Design and Construction-metodikk (VDC) inn i oppdrag

Multiconsult har jobbet i en årrekke med gjennomføringsmodell for oppdrag og har valgt å satse tungt på dette. Lokalt i FE Sør har vi nå 5 VDC sertifiserte oppdragsmedarbeidere og kjører fortløpende opplæring innen prosessledelse.

8. april 2019

Gjennomføringsmodellen vår, MultiPEM, knytter teknologi, prosess, arbeidsform og måling sammen. Gjennom praktisk bruk i oppdragene høstes erfaringer kontinuerlig og vi er alltid på jakt etter det som driver oss fremover. Utnyttelse av ny teknologi, machine learning, VR og drone gir oss og kundene spennende muligheter.

Ved å være nysgjerrige på ny teknologi og tørre å ta den i bruk kan vi ta større steg inn i fremtiden.

VDC-metodikken er brukt i en rekke oppdrag i FE SØR som f.eks. Strømmehaven omsorgsboliger, Mosby oppvekstsenter, Kringsjå skole og bussveien.

Les mer om Strømmehaven omsorgsboliger eller Bussveien.