1/2

Illustrasjon: Arkitektfirma, Friis & Moltke

2/2

Illustrasjon: Arkitektfirma, Friis & Moltke

Bygger landsby for demente på Sørlandet

I Kristiansand bygges det nå 42 omsorgsboliger for personer med demens. Hjemlige omgivelser og integrering med omverden er stikkord for prosjektet Strømmehaven som allerede har vunnet en internasjonal arkitektpris. Multiconsult bidrar blant annet med prosjekteringsledelse av prosjektet i 3D.

2. april 2019

Jobbe med lignende prosjekter for Multiconsult? Se ledige stillinger i Sør

Prosjektet på Strømme i Kristiansand skal stå ferdig høsten 2020 og utformes som seks bokollektiv. Det bygges i tilknytning til eksisterende sykehjem og omsorgsboliger, slik at bygningsmassen samlet utgjør en slags landsby.

Omsorgssenteret Hogeweyk utenfor Amsterdam står som modell for Strømmehaven. Daglige gjøremål og sosiale møteplasser i mest mulig kjente omgivelser er kjerneelementer i konseptet.

I Nederland er hjemmene formet etter ulike livsstilstyper, slik at den enkelte beboer kan finne trygghet i den mest gjenkjennelige boligen, basert på hvor de har bodd før. Nederlenderne har delt boligtypene opp i ulike stilarter som for eksempel overklasse, hjemmekoselig, kulturell og urban.

De demente beboerne styrer sin egen husholdning under tilsyn av omsorgsarbeidere. Daglige gjøremål, som matlaging, handleturer, oppvask og vask av klær, normaliserer hverdagen i disse hjemmene som huser mellom seks og åtte beboere. Det er både lagt opp til privatliv, men også en stor grad av frihet.

Ifølge Arkitektnytt inneholder den nederlandske landsbyen gater og plasser, hager og parker hvor beboerne trygt kan gå omkring. Det finnes også bar, teater og restaurant. Disse kan brukes både av dem som bor der og folk fra nabolaget utenfor demenslandsbyen.

Banebrytende konsept

Morten Abrahamsen er leder for planleggingsteamet til Multiconsult og meget entusiastisk når han tegner og forteller om det banebrytende konseptet:

– Frihet er et viktig element, også for demente. Det er lett for dem å gå seg vill, men her brukes den aller nyeste generasjonen innen velferdsteknologi for hindre at folk må stenges inne. Dette er et prosjekt hvor arkitektur, design og farger er viktig for å skape trygghet. Utformingen av selve gårdstunet og materialbruk skal føles så hjemlig som mulig, forteller han.

Det er det danske arkitektfirmaet Friis & Moltke AS, som gjennom forslaget «Byen for livet», har tegnet Strømmehaven i samarbeid med Lund + Slaatto og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter. Byggearbeidet gjøres av BRG Entreprenør. I november i fjor ble de danske arkitektene tildelt en pris av tidsskriftet World Architecture News. Strømmehaven vant i klassen for fremtidige prosjekter i kategorien helse.

– Dette er selvfølgelig en veldig hyggelig tilbakemelding til byggeprosjektet, og den jobben vi har gjort i samarbeid med arkitektkontoret, boligselskapet, Kristiansand Eiendom og mange ansatte og medarbeidere i helse- og sosialsektoren. Dette viser at vi treffer og gjør noe riktig når det gjelder å legge til rette for en riktig hverdag for de som skal bo her, uttalte Ilse van Lingen til kommunens nettsider. Hun er prosjektleder for etablering av omsorgsboliger i Kristiansand kommune.

Konseptet bringer den norske demensomsorgen inn en ny og spennende epoke.

Strømmehaven inneholder hjemmebaserte tjenester med hjemmesykepleie, dagsenter for gamle som bor i nærheten, fellesfunksjoner som frisør, fotpleie og en butikk som kan brukes av dem som bor i nærheten. I tillegg bygges det en stor kafé som kan benyttes av alle beboere i nærområdet, eksempelvis hjemmeværende foreldre med barn.

– Vi er opptatt av å skape et hjemlig konsept for personer med demens, som ikke lenger kan bo hjemme. Filosofien er de fortsatt skal kunne leve livet så normalt som mulig, ved å skape hverdagslige situasjoner. Jo mer gjenkjenning, jo mer ro og trivsel vil den enkelte oppleve, sier van Lingen.

Effektivt samarbeid viktig

Som i en hvilken som helst annen landsby må infrastrukturen fungere, med elektroniske løsninger, VVS og moderne byggetekniske konstruksjoner. Vann og avløp skal på plass, det skal lages sykkelstier, samtidig som det benyttes virkemidler som musikk for å betrygge dem som er hardest rammet av kognitiv svikt. Mange demente blir ofte svært forvirret når det er mange nye steder, ting og ansikter de må forholde seg til.

I to år arbeidet brukerrepresentanter, ansatte, arkitekter og prosjekteringsgruppen tett sammen for å utvikle prosjektet. Bygningsmassen utformes med et atrium mellom ny og gammel bebyggelse, det skapes en sammenheng mellom det eksisterende sykehjemmet og omsorgsboligene på Strømme. Her skal beboerne kunne bevege seg trygt på egen hånd.

Morten Abrahamsen forklarer at de følger moderne arbeidsmetodikk for å sikre best mulig kvalitet i arbeidene, samtidig som det er viktig å få landet prosjektet i tide.

– Det utarbeides veldig få plantegninger i 2D, noe som er mulig gjennom bruk av moderne modelleringsverktøy, samt god tverrfaglig koordinering og samhandling mellom de ulike partene i prosjekteringsfasen, forklarer han.

– Vi har lagt rutiner sammen med entreprenøren som fungerer godt. Vi kjører prosjekteringsverksted hvor vi ikke skriver referater, men lager korte agendaer, som vi følger slavisk, hvor aksjonslister får en sentral plass. Vi involverer kun de folkene som er relevante for de spesifikke oppgavene og alle må forberede seg godt til møtene som er svært målrettede. Vi evaluerer kontinuerlig hva vi gjør. Når vi kommer ut av møtene har vi en aksjonsliste som skal gjennomføres, sier han og forteller at de bruker Skype og 85 tommer berøringsskjerm med kamera og skikkelig lyd, som er vesentlig når de inkluderer involverte parter som ikke selv er til stede i Kristiansand.

– Det lønner seg å investere i ny elektronikk. Det gir god avkastning over tid, ikke minst tidsbesparelser, mener Abrahamsen.