Fra E6 Frya-Sjoa i Gudbrandsdalen. (Foto: Knut Opeide)

Vant Vakre vegers pris

E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen får Vakre vegers pris 2018. Den prestisjetunge prisen deles ut av Statens vegvesen hvert annet år. Multiconsult-gruppen har vært sterkt involvert i prosjektet.

31. oktober 2018

Totalt var det innsendt 40 forslag til prisen som offisielt heter Vegdirektørens pris for vakre veger. Blant finalistene var det seks veianlegg og en togstasjon.

– I Gudbrandsdalen er den 33 kilometer lange parsellen av E6 lagt i en ny vegtrasé utenom bygdesentre og tettsteder. Det er lagt stor vekt på godt tilpasset veglinje gjennom det rike dallandskapet. Vegen er bygget som en tofelts veg med midtdeler, en trafikksikker løsning som lar seg fleksibelt legge inn i et krevende dallandskap. Linjevalget framstår som et helstøpt forbilde for den krevende oppgaven det er å bygge et stort veganlegg i en visuelt eksponert dalside, heter det i juryens uttalelse.

Pris for andre gang

– Det er hyggelig at prosjektet E6 Frya-Vinstra har vunnet nok en pris – denne gangen arkitekturprisen «Vakre veger». I fjor ble samme prosjekt også kåret til årets anlegg. Vi er veldig stolte av det vi fikk til i dette oppdraget, og prisen viser at Multiconsult her har lykkes med å skape et flott prosjekt til beste for kunde og reisende, sier direktør for samferdsel Morten Alstad.

Han presiserer at dette var et oppdrag Multiconsult hadde sammen med Johs Holt. Prosjekteringsleder var Wenche Aalberg.

Kriteriene for innsendelse av forslag er at anlegget må være en del av det offentlige vegnettet og må være veier, gater, bruer, tunneler eller tilhørende anlegg. Prisen kan deles ut til hele anlegget eller deler av et anlegg.

Omfattende bidrag

Multiconsult har vært involvert på hele E6-strekningen mellom Frya og Otta, men det er altså delstrekningen Frya-Sjoa vant Vakre vegers pris. Multiconsult har utarbeidet konkurransegrunnlag, byggeplaner og hatt oppfølging i byggetiden for ny E6. Arbeidet omfatter prosjektering av ny tofelts veg, tunnelløp med portaler, kulverter, tekniske bygg, bruer, rasteplasser samt flere lokalveger.

Her kan du lese mer Multiconsults bidrag i prosjektet:
* Første fase
* Andre fase

Her kan du lese mer om «Vegdirektørens pris for vakre veger» 2018:

Også hovedgatene i Tvedestrand får Vakre vegers pris 2018. I tillegg får Holmestrand stasjon i Vestfold hedrende omtale. Det er i år 30 år siden prisen ble delt ut første gang. Da gikk prisen til den nye Strynefjellsvegen.

Jury

Juryen var sammensatt av følgende medlemmer:

  • Ola Bettum, NLA (juryleder)
  • Berit Okstad, TEKNA
  • Henrik Lundberg, NAL
  • Anne Aude, Riksantikvaren
  • Marte Aas, Kunst i offentlige rom
  • Kirsten G. Lunde, NMBU
  • Siri Merethe Bakken, NTNU
  • Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør