1/3

Buede tretak på Ski stasjon | Foto: Nicolas Tourrenc / Bane NOR

2/3

Nye Ski stasjon | Foto: Nicolas Tourrenc / Bane NOR

3/3

Ski stasjon | Foto: Nicolas Tourrenc / Bane NOR

Nye Ski stasjon er tatt i bruk

I september ble nye Ski stasjon offisielt åpnet, og togtrafikken satt i drift. Multiconsult har vært involvert i planlegging og prosjektering av nye Ski stasjon og områdene rundt stasjonen helt siden 2006.

5. oktober 2020
Cato A. Mørk

Follobanen er innerste del av Intercity-utbyggingen sør-øst for Oslo. Multiconsult har sammen med Aas-Jakobsen og Amberg, vært sentrale i prosjektering og teknisk rådgivning for byggingen av hele Follobanen og anlegg i forbindelse med utbyggingen.

– Ski stasjon og områdene rundt har vært et stort og tekniske komplisert prosjekt, som vil bidra til en mer effektiv togkommunikasjon mellom Oslo og Ski, sier Thor Ørjan Holt, som har vært oppdragsleder og hatt andre lederroller i prosjektet.

Allerede i 2006 startet Multiconsult med planlegging av Ski stasjon inkludert bane og plattformer, dette prosjektet ble senere innlemmet i resten av Follobaneutbyggingen.

– Det har vært spennende å være med og bygge ny jernbanestasjon og anleggene rundt. Dette betyr mye for utvikling av tettstedet Ski, og vi har vært med å legge til rette for nye løsninger for kollektivtrafikken, gang-og sykkelveier og infrastruktur som bidrar til en helhetlig utvikling av Ski sentrum, sier Thor Ørjan Holt.

Omfattende prosjekt
I tillegg til selve stasjonsområdet med plattformer, servicebygg og tekniske bygg har denne delen av oppdraget også omfattet prosjektering av veisystemet i området inkludert ny Nordbyveien bru, parkeringsarealer med tilhørende teknisk infrastruktur og landskapsarkitektur. Arbeidene omfatter også togstrekningen nord for Ski stasjon der Follobanen går inn i den nye 22 km lange Blixtunnelen mellom Oslo og Ski.

Vestre del av Ski stasjon ble åpnet for trafikk 24. august 2020 og Bane NOR planlegger å starte trafikk fra hele den nye stasjonen og gjennom tunnelen i 2022. Reisetiden mellom Oslo og Ski blir med dette halvert, noe som knytter Oslo og Ski tetter sammen.

Fakta om nye Ski stasjon

  • Hele stasjonen har seks nye spor og tre 350 meter lange plattformer
  • Buede tretak 150 m lange – opptil 9,5 meter høye
  • Underganger, parkering og reisetorg
  • Byggherre: Bane NOR
  • Hovedentreprenør: OHL (Obrascon Huarte Lain).
  • Rådgivere: Multiconsult i konstellasjon med Aas-Jakobsen og Amberg,
  • Arkitekt nye Ski stasjon: LPO Arkitekter
  • Landskapsarkitekt: LINK arkitektur

Mer om Follobanen: