TBM Ellisiv - Follobanen

1/2

Tunnelboremaskinen Ellisiv er en av de to TBMene som nå har boret ferdig 9 km tunnel i retning Oslo | Foto: Cato A. Mørk

Ferdig tunnel Follobanen

2/2

Tunnelen etter at tunnelboremaskinen har boret og lagt elementer | Foto: Cato A. Mørk

Multiconsult applauderer tunnelgjennombrudd

Tirsdag 11. september var det gjennomslag i det som blir Nordens lengste jernbanetunnel, da de to nordgående tunnelboremaskinene brøt gjennom siste rest av fjell i Ekebergåsen i Oslo. Dette er en milepæl i prosjektet, som Multiconsult har vært del av i ti år.

11. september 2018

Follobanen er dimensjonert for en topphastighet på 250 km/t, og reisen fra Oslo til Ski blir halvert til om lag 11 minutter. I tillegg vil kapasiteten på strekningen øke dramatisk. Follobanen er planlagt ferdigstilt i 2021.

En sentral del av Follobaneprosjektet har vært bruk av fire tunnelboremaskiner (TBM), som til sammen vil lage rundt 18 kilometer tunnel. En slik maskin borer ut en tunnel, monterer betongelementer og frakter bort de utgravde steinmassene i én prosess.

– Selv om mye arbeid gjenstår, slutter Multiconsult seg til gratulantene for denne store TBM-milepælen i Bane NORs Follobaneprosjekt. Multiconsult har sammen med Aas-Jakobsen og senere Amberg vært sentrale i prosjektering og teknisk rådgivning for Follobanetunnelen helt siden 2008. Arbeidene har inkludert et svært omfattende grunnundersøkelsesprogram, bidrag til valg av drivemetode, prosjektering av både TBM-tunnelen så vel som de konvensjonelt drevne tunnelene i Ekebergåsen, sier oppdragsansvarlig Finn Fagervik i Multiconsult.

Også i byggefasen har Multiconsult bidratt med kompetanse og en rekke fagpersoner inn i byggherreorganisasjonen.

20 kilometer tunnel

Det var de to nordgående tunnelboremaskinene Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv som tirsdag 11. september brøt gjennom fjellet og endte opp i tunnelsystemet, som på forhånd var sprengt ut i Ekebergåsen.

– De to første av de fire TBM-søstrene har med dette tilbakelagt en strekning på nær ni kilometer hver seg gjennom grunnfjellsgneis. Bak seg har de etterlatt en ferdig betongkledd tunnel, klar for skinnelegging og jernbanetekniske installasjoner, forteller seksjonsleder Bergteknikk Olav Hval i Multiconsult.

Til sammen 3,5 millioner kubikkmeterne masse blir knust og transportert ut av fjellet i forbindelse med tunnelboringen. Mesteparten av massene vil i framtiden danne terrenget i den nye bydelen Gjersrud-Stensrud i nærheten av anleggsområdet på Åsland i Oslo, mens noe deponeres eksternt.

Anleggsområdet på Åsland har for tiden Norges største betongfabrikk, og her lages betongelementene som dekker tunnelen TBM-maskinene har boret. Multiconsult og Aas-Jakobsen har prosjektert dette området.

Fire kraftige boremaskiner

De fire tunnelboremaskinene har spist seg gjennom rundt 12–25 meter fjell per døgn, kun med en kort stans for vedlikehold hver morgen. Dronning Eufemia startet sin ferd 5. september 2016, og har dermed brukt rundt to år på å lage den ni kilometer lange tunnelen. Dronning Ellisiv startet en måned senere. De to andre maskinene, som borer mot Ski, har ca 2 km igjen av sitt arbeid.

– Dette har vært og er et svært interessant prosjekt å være med på som teknisk rådgiver og i forbindelse med prosjektering og oppfølging av arbeidene. Vi er derfor svært godt fornøyd at en viktig del av prosjektet nå er i ferd med å ferdigstilles, sier Hval.

Fakta om tunnelboremaskinene på Follobanen

  • Fire store tunnelboremaskiner driver Follobanens to tunnelløp, 18,5 kilometer av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel – totalt er tunnelen 20 kilometer lang.
  • To TBM-er har boret nordover mot Oslo og to sørover mot Ski fra Åsland anleggsområde.TBM er et mer industrielt produksjonssystem sammenliknet med konvensjonell sprengning.
  • Lengde på tunnelboremaskinen og bakriggsystem: 150 meter. Boret tunneldiameter: 9,96 meter. Innvendig diameter for hvert tunnelløp etter betongutforing: 8,75 meter.
  • Vekt hver TBM, inklusiv bakrigg: Ca. 2400 tonn. Antall kuttere: 71 stk. Installert kraft: 6200 kW.
  • Inndrift (boring) per maskin: 12–25 meter per døgn, men det har også vært mer. Ved gjennomføring av forinjeksjon, har maskinene stått stille.
  • Tunnelløpene blir forbundet med tverrforbindelser med max. 500 meter mellomrom.
  • Entreprenør for mesteparten av tunnelen er spansk/italienske Acciona Ghella Joint Venture.
  • TBM er valgt for Follobanen bl.a. på grunn av tunnelens lengde, produksjonsmessige forhold, miljømessige forhold, tilgang til et stort riggområde hensiktsmessig plassert og behov for begrenset antall tverrslagstunneler.

Mer om Follobanen: