Debatt om fremtidens Hønefoss. Foto: Pål Tr. Mannsverk.

Debatt om fremtidens Hønefoss

I desember satt Multiconsult fokus på hvilke faktorer som skaper fremtidsrettede byer. Hønefoss er en av byene som nå tar debatten om fremtidens byutvikling, tirsdag var det folkemøte.

30. januar 2019

I en fullsatt sal fortalte Bernt Sverre Mehammer fra Multiconsult om hovedfunn fra Byindeksen, og reflekterte om utviklingen fremover. Både ordfører og andre sentrale aktører deltok.

– Multiconsults Byindeks viser at Hønefoss i dag er en småby med utfordringer på verdiskapingsområdet. Særlig er nivået på nyetableringer og produktivitet lavere enn ønskelig. Med Ringeriksbanen og ny E16 kan dette endre seg. Det vil gjøre Hønefoss til en integrert del av arbeidsmarkedet i Osloregionen, som vil oppleve betydelig tilstrømming av arbeidstakere som jobber i Bærum og Oslo. Utfordringen for byen er å utnytte potensialet dette gir til å skape en fungerende by med eget næringsliv, sier Bernt Sverre Mehammer, markedssjef for By & Samfunn i Multiconsult.

Byindeksen ble lansert i desember og vurderer Hønefoss og 70 andre norske bykommuner med over 10 000 innbyggere etter hvordan de gjør det på kultur for verdiskaping, kompetanse, økonomisk tetthet og stedskvalitet.

Stor interesse fra norske byer
Men det er ikke bare Hønefoss som nå viser interesse for hva som skaper en fremtidsrettet by.

– Vi opplever stor interesse for Byindeksen fra en rekke norske byer. Kommunene, eiendomsutviklere, lokalaviser og lokale ildsjeler tar kontakt for å få del i innsikten fra Byindeksen. Gjennom Byindeksen bidrar Multiconsult til en mer kunnskapsbasert næringspolitikk i norske byer, sier Mehammer.

 

Les mer: