1/2

Ordfører Lisbeth Hammer Krog fra Bærum kommune, konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og Bernt Sverre Mehammer fra Multiconsult.

2/2

Utdeling av pris på Evolve Arena | Foto: Maria Furulund, Bærum kommune

Bærum er Norges mest fremtidsrettede bykommune

Bærum er på topp som den mest fremtidsrettede norske bykommunen, viser en byindeks utarbeidet av rådgivingsselskapet Multiconsult. På de to neste plassene kommer Sola og Stavanger.

6. desember 2018

71 norske bykommuner er vurdert etter hvor fremtidsrettet de er når det gjelder kultur for verdiskaping, kompetanse, økonomisk tetthet og stedskvalitet.

– Listen viser at størrelse og oljetilknytning er viktig, men også at det er mulig å bygge en kultur for verdiskaping i alle slags byer. Stavanger-regionen og Oslo-regionen preger topplisten, men også storbyene Trondheim og Bergen er blant de 10 mest fremtidsrettede bykommunene, forteller Bernt Sverre Mehammer, leder for urban mobilitet og verdiskaping i rådgivingsselskapet Multiconsult.

Han påpeker at de mindre byene Kongsberg og Ålesund også er blant de ti beste byene, noe som viser at byer kan lykkes på tross av størrelse og olje. For Kongsbergs del handler det om en flere hundre år gammel tradisjon med teknologisk spisskompetanse fra åpningen av sølvgruvene, mens for Ålesund er det klare spor av den sunnmørske kremmerånden.

Bærum på topp

Bærum kommer aller best ut av de 71 bykommunene, og høy kompetanse, god produktivitet og økonomisk virksomhet, samt nærhet til hovedstaden Oslo er faktorer som bidrar til å sikre topplasseringen.

– Vi har lenge jobbet etter visjonen «Sammen, skaper vi fremtiden». Denne prisen er svært gledelig og den forteller oss at vi er på rett vei. Jeg gleder meg til å komme hjem og dele nyheten med alle de flinke folkene i rådhuset, de smarte innbyggerne og det kompetente næringslivet, sier Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune.

Dette er de 10 mest fremtidsrettede bykommunene i Norge, ifølge Multiconsults byindeks:

1. Bærum

2. Sola

3. Stavanger

4. Oslo

5. Kongsberg

6. Sandnes

7. Bergen

8. Trondheim

9. Bryne

10. Ålesund

Verdiskaping viktigere fremover

– Globalisering, klimaendringer og eldrebølgen utfordrer Norges velstand. For å bevare posisjonen som et av verdens beste land å bo i, må vi fremover ha sterkere fokus på hvordan vi legger til rette for fremtidsrettede bedrifter og verdiskaping. Byindeksen er et verktøy som byene kan bruke til å bli bevisst hvordan de ligger an og hva de kan forbedre, sier Mehammer.


Bernt Sverre Mehammer forteller om byindeksen.

Norges mest fremtidsrettede bykommune ble kåret på konferansen Evolve Arena 6. desember.

Fakta om Byindeksen:

Indeksen rangerer 71 norske bykommuner med over 10 000 innbyggere etter hvordan de samlet skårer på ti indikatorer. De ti indikatorene er delt i fire hovedområder: kultur for verdiskaping, kompetanse, økonomisk tetthet (agglomerasjon) og stedskvalitet.

Les mer: