Den nye stasjonen på Fornebuporten | Zaha Hadid Architects / A_Lab

Utvider med Fornebubanen

Multiconsult har sammen med Cowi inngått avtale med Fornebubanen om utvidelse av arbeidet med prosjektering av den nye banen. De nye avropene dekker videre arbeid med prosjektering av anbuds- og arbeidsunderlag og oppfølging i byggefasen.

18. desember 2020

Avtalen er en fortsettelse av pågående arbeid, starter opp i januar 2021 og varer i to til tre år, med en verdi på rundt 250 millioner kroner for Multiconsult.

Multiconsult vant i september 2017 rammeavtalen for prosjekteringsoppdraget for Fornebubanen sammen med Cowi. Da ble «Prosjekteringsgruppen Fornebubanen» (PGF) etablert og den er i dag samlet i et felles prosjektlokale på Lysaker.

I tillegg til å prosjektere ny T-banestrekning fra Fornebu til Oslo med tilhørende infrastruktur, inkluderer arbeidet seks stasjonsområder, basen tilknyttet Fornebu stasjon og påkobling til eksisterende T-banenett ved Majorstuen stasjon.

Fornebubanen er et felles utbyggingsprosjekt mellom Viken Fylkeskommune og Oslo kommune. Det skal bygges en ny T-banelinje fra Fornebu til Oslo som skal kobles på ved Majorstuen stasjon. Den nye traséen blir over åtte kilometer lang, og vil være avgjørende for å kunne håndtere den fremtidige befolkningsveksten i regionen.

Etter at det ble politisk enighet om finansieringen av Fornebubanen ble anleggsstarten markert fredag 11. desember 2020.