1/4

Fornebubanen er i gang: Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, byrådsleder Raymond Johansen, fylkesråd Viken Tonje Brenna, byråd Lan Marie Nguyen Berg og samferdselsminister Knut Arild Hareide markerte oppstarten på Fornebu | Foto: Fornebubanen

2/4

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg sprengte første salve på Fornebubanen | Foto: Fornebubanen

3/4

Anleggsområde og fremtidig t-banestasjon på Fornebu Sør | Foto: Cato A. Mørk

4/4

Oppdragsansvarlig Ola Dalen | Foto: Hampus Lundgren

Markerte anleggsstart for Fornebubanen

Fornebubanen markerte anleggsstart fredag 11. desember ved at byråd Lan Marie Berg avfyrte den første sprengningen på Fornebu Sør. Også samferdselsministeren og politikere fra Oslo og Viken deltok på markeringen, i prosjektet der Multiconsult sammen med COWI Norge har etablert en felles prosjekteringsgruppe.

11. desember 2020
Cato A. Mørk

– Jeg er veldig glad for at Fornebubanen nå blir en realitet. Fornebubanen vil bidra til vekst og utvikling, og gjøre det på grønne premisser. Generasjoner av innbyggere vil nyte godt av sammenhengende tunnelsystem fra Majorstua i Oslo til Fornebu i Bærum, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide ved åpningen.

Direktør for Fornebubanen, Irene Måsøval la vekt på at de i utbyggingen har fått på plass et sterkt lag som jobber godt og samarbeider med de andre involverte.

– Vi har en dyktig rådgivende ingeniør i PGF, med ressurser fra Multiconsult og Cowi, som har jobbet med prosjektering av løsningene, sa Måsøval, som også berømmet Ruter, naboer og kommunene.

Grunnarbeider på Fornebu stasjon og base, som påbegynnes nå i desember, er den første av flere store entrepriser som igangsettes i tidsrommet 2020-2024. Byggegropen som skal graves ut og sprenges er på ca 600 000 fm3. Det er en stor massehåndteringsjobb som innbefatter både fjerning av løsmasser og fjell. Skanska, som har fått denne kontrakten, vil gå i gang med rivning av eksisterende bygningsmasse og spunting, graving og sprengning for å få etablert en stor byggegrop. Denne vil senere romme endestasjon og hensetting av vognmateriell på den nye T-banestrekningen mellom Majorstuen og Fornebu.

Omfattende prosjekt

Fornebubanen er et felles utbyggingsprosjekt mellom Viken Fylkeskommune og Oslo kommune. Det skal bygges en helt ny T-banelinje fra Fornebu til Oslo, som skal kobles på ved Majorstuen stasjon. Den nye traséen blir over åtte kilometer lang – og vil være avgjørende for å kunne håndtere den fremtidige befolkningsveksten i regionen.

– Etter en lang periode med forprosjektering og hvor vi nå er godt i gang med detaljprosjektering, så er det godt å være i gang med byggingen. Vi ser frem til videre arbeid med å ferdigstille detaljprosjekteringen og bidra til at byggingen blir gjennomført på en god måte. Vi skal gjøre det vi kan for at Fornebubanen skal bli et godt prosjekt som skaper positive ringvirkninger for Oslo og Bærum, sier oppdragsansvarlig Ola Dalen i Multiconsult.

Multiconsult vant i september 2017 rammeavtalen for prosjekteringsoppdraget for Fornebubanen sammen med Cowi. Da ble Prosjekteringsgruppen Fornebubanen (PGF) etablert. I tillegg til å prosjektere ny T-banestrekning fra Fornebu til Oslo med tilhørende infrastruktur, inkluderer også kontrakten flere stasjonsområder og påkobling til eksisterende T-banenett ved Majorstuen stasjon.

Se video om Fornebubanen