Multiconsult best på bane

Baneseminaret 2019 | Det første frokostmøtet ble avholdt 21. mai

Store komplekse samferdselsprosjekter og den viktige planleggingen

Hvordan planlegge store komplekse samferdselsutbygginger i urbane strøk, med mange involverte aktører og interessenter? Det var hovedtema for Baneseminaret 2019 sitt første frokostmøte hos Multiconsult onsdag 21. mai, som samlet nærmere 80 deltakere fra samferdselsbransjen og flere fageksperter til foredrag og debatt.

21. mai 2019

– I 2019 skal det investeres 73 milliarder norske kroner over statsbudsjettet til samferdselsprosjekter i Norge, hvor mange av dem vil foregå i urbane strøk, innledet markedssjef i Multiconsult, Thor Arne Melhus, da han tegnet det store bildet for de frammøtte deltakerne på frokostmøtet.

– Vi møter nå nye utfordringer, med mange flere aktører i prosjektene, flere byggherrer, nye kontraktsformer og store samfunnsinteresser, samt krav til ny kompetanse, teknologi og innovasjon, og ikke minst økte miljø- og klimakrav og hensyn til naboer, sa han. Han pekte spesielt på hvor komplekse prosjektene i urbane strøk er og blir framover, og som derfor setter ekstra store krav til samordning og samarbeid på tvers av alle involverte aktører.

Samarbeid og begeistring

En av aktørene som skal stå for ett av de største utbyggingsprosjektene i urbane strøk i Norge, nemlig utbyggingen av ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, er kollektivselskapet Ruter. Hvordan planlegge for et så komplekst prosjekt var tema da leder for infrastruktur i Ruter, Halvor Jutulstad, holdt sitt foredrag. Han pekte på de mange utfordringene som den nye t-banetunnelen står overfor i planleggingsfasen, som grunnforhold, sikkerhet, infrastruktur over og under bakken, og hensynet til verneverdier. Det omfattende prosjektet har også mange involverte aktører, blant annet politikere, næringsliv, naboer og trafikanter.

– Planlegging tar tid når det er mange involverte aktører, sa han i foredraget og understreket viktigheten av å få til et godt samarbeid mellom aktørene, og å få partene til å stå sammen for å skape begeistring for prosjektet. – Det er en viktig del av planleggingsfasen.

Konsekvensene for tredjepart

– Store prosjekter gir både muligheter og begrensninger, og ulike konsekvenser for private og profesjonelle aktører, sa senior rådgiver Plan i Asplan Viak, Knut Magne Galta i sitt foredrag.
Trafikkavvikling, adgang til byrom og anlegg, naboer, næringsliv og handel er eksempler på områder som er viktig å ta hensyn til i planleggingsfasen i følge Galta. Han pekte på flere tiltak som kan iverksettes for å redusere negative og uønskede konsekvenser for tredjepart i bygge- og anleggsfasen, blant annet god samordning mellom aktørene, finne gode erstatningsarealer, tidsbegrense miljøulempene, informasjon og medvirkning, og å gjøre byggeplasser om til attraksjoner. Metroutbyggingen i København er ett eksempel på sistnevnte, der publikum kan følge utbyggingen gjennom kikkehull og fra en bro over annleggsområdet midt i sentrum.

Fageksperter i paneldebatt

Er vi flinke nok til å tenke på konsekvensene utbyggingen får for de som berøres og fortelle dem hva det betyr for dem, var ett av spørsmålene som direktør for Samferdsel i Multiconsult, Morten Alstad, stilte under paneldebatten etter foredragene. Panelet besto av markedssjef for By og samfunn i Multiconsult, Bernt Sverre Medhammer, Håkon Tjomsland, leder i Nordic Infra AS, professor i transport og logistikk ved Høgskolen i Molde, Svein Bråthen, og de to foredragsholderne Jutulstad og Galta.

Under den 40 minutter lange debatten ble flere punkter relatert til temaet diskutert, som behovet for god kommunikasjon aktørene imellom og informasjon til tredjepart, viktigheten av å fokus på hele gjennomføringsperspektivet i planleggingen, og om bransjen har den kompetansen som må til for å gjennomføre de store og komplekse prosjektene som skal gjennomføres framover.

Til høsten arrangeres et nytt frokostseminar som del av Baneseminaret 2019. Nærmere informasjon kommer. Følg med på multiconsult.no/baneseminaret-2019

Opptak av frokostseminaret

Gikk du glipp av frokostseminaret, kan du se alle foredragene og debatten i opptak. Klikk her for opptak