Multiconsult best på bane

Multiconsult inviterer til Baneseminaret - frokostmøte 2019. Seminaret avholdes 21. mai kl 08.00 i Nedre Skøyen vei 2, Oslo.

Baneseminaret 2019

Multiconsult inviterer deg til Baneseminaret 2019, som i år blir arrangert som 2-3 frokostmøter. Første frokostmøte er 21. mai 2019 klokken 08.00-10.00. 

15. desember 2014

Med gigantiske prosjekter som Fornebubanen, ny T-banetunnel i Oslo, Oslo-navet mfl., vil norske rådgivere og anleggsentreprenører virkelig få muligheten til å vise fram hva vi er gode for. Prosjektene er både teknisk og logistisk utfordrende, og får i tillegg store konsekvenser for næringsliv, naboer, transport og ikke minst beredskapsforholdene når alle skal gjennomføres – omtrent samtidig!

På frokostmøtet 21. mai setter vi søkelys på utfordringene de mange byggeprosjektene skaper, samtidig som vi ønsker å inspirere norske rådgivere og anleggsentreprenører til å se de mange mulighetene prosjektene gir.

Klikk her for PÅMELDING 

 

Program

(Programmet oppdateres fortløpende)

08.00 – 08.05     Velkommen ved møteleder Morten Alstad, direktør for Samferdsel i Multiconsult.

08.05 – 08.20     Det store overblikket, ved Tor Arne Melhus, markedssjef Samferdsel i Multiconsult.

Melhus vil gi deg det store bildet på alle prosjektene i Oslo-regionen og de overordnede tidsplanene slik de foreligger i dag

08.20 – 08.40     Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum – slik arbeider vi med planleggingen, ved Halvor Jutulstad, leder for Infrastruktur i Ruter

Planlegging av det nye transportsystemet er i full gang og involverer svært mange parter. Innlegget vil gi deg oversikt over prosjektene og hvordan planleggingsarbeidene og koordineringsarbeidene foregår.

08.40 – 09.00 Interessentperspektivet ved ny T-banetunnel, ved Knut Magne Galta, Senior rådgiver Plan i Asplan Viak

Innlegget tar for seg utfordringene for alle interessenter som blir påvirket av utbyggingen av T-banetunnelen, spesielt ved utviklingen av de nye knutepunktene rundt T-banestasjonene.

09.00 – 09.50     Samtale om de samfunnsmessige utfordringene

Utbyggingen vil berører alle som ferdes i Oslo, og trolig store deler av norsk BA-næring. Vår ambisjon er å få belyst mange av de utfordringene vi står overfor og kanskje se noen muligheter for å møte disse. Sammen med innlederne har vi også invitert Svein Bråthen, professor i transport og logistikk fra Høgskolen i Molde,  Håkon Tjomsland, daglig leder i Nordic Infra AS, og Bernt Sverre Mehammer, markedssjef for By og samfunn i Multiconsult, til en samtale for å få frem ulike perspektiver.

Samtalen ledes av møteleder Morten Alstad.

09.55-10.00        Avslutning ved Morten Alstad, direktør for Samferdsel i Multiconsult

Praktiske opplysninger

Frokostmøtet avholdes 21. mai kl 08.00 i Nedre Skøyen vei 2. Seminaret er GRATIS. Dørene åpner for kaffe og en matbit fra kl 07.30 og avsluttes med kaffe etter det faglige programmet avsluttes kl 10.00.

Meld deg på innen 20. mai 2019  – Klikk her for PÅMELDING