Leder for baneavdelingen i Multiconsult, Håkon Bratlien, er konferansier på årets Baneseminar.

Stor interesse for Baneseminaret på MUNCH

Etter noen års pandemipause, inviterer Multiconsult igjen til Baneseminaret. Årets tema er knutepunktenes betydning for områdeutvikling, og fagdagen holdes på toppen av MUNCH onsdag 22. mars fra klokken 12:00.

15. mars 2023
Emilie Mejlænder

Leder for baneavdelingen i Multiconsult, Håkon Bratlien, sier årets tema er svært sammensatt og påvirker mange fagområder utover bane og samferdsel.

– Knutepunkter og stasjonplassering påvirker blant annet områdeutvikling, næringsutvikling, boligbygging og bevegelsesmønsteret til folk. Det er også synlig når knutepunktene ikke fungerer. Derfor er dette veldig spennende, sier Bratlien, som også er fagdagens konferansier.

På scenen treffer vi blant andre Daniel Siraj, konsernsjef i OBOS, som adresserer at knutepunkter med gode kollektivforbindelser skaper store verdier. Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom, ser på knutepunkter med et bærekraftig blikk og Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune forteller oss om hva som skjer med en liten by når man etablerer et knutepunkt, med utgangspunkt i Follobanen.

– Vi har fått med oss svært dyktige foredragsholdere og gleder oss veldig til denne ettermiddagen. Det er en interessant sammensetning av ulike innlegg, som vi tror vil treffe mange i bransjen. Transportøkonomisk Institutt vil innlede seminaret ved å gi oss innblikk i kriterier og krav for utbygging av knutepunkter og en pekepinn på hva dataene sier om behovene i fremtiden, sier Bratlien.

Baneseminar ble sist avholdt i 2019. Det er gratis å delta, men det krever påmelding.

– Det har vært stor interesse for Baneseminaret i år! Vi har snart fylt opp deltakerplassene og håper å se både nye og kjente fjes på toppen av MUNCH den 22. mars, sier Bratlien.