Ryddeaksjon i Sør-vest

I løpet av to søndager ryddet Multiconsult sitt kontor i Sør-vest over ett tonn med søppel på to lokale strender. Ryddeaksjonen førte i ettertid til fire oppdrag for Jæren friluftsråd.

30. juni 2017

Ryddingen av Reve havn og Fuglingane ble initiert av Brynhild Kvalvik-Watne, og ble i hovedsak gjennomført av en gruppe medarbeidere på Multiconsult sitt kontor i Sør-vest.

– Ønsket om å arrangere ryddeaksjon av strendene startet med all mediedekningen rundt plastavfall i havet. Jeg tenkte at vi i Multiconsult, som er et miljøfyrtårn og som burde ha et høyt engasjement for miljøet, kunne gjøre en innsats. Jeg førhørte meg litt på kontoret og fikk grønt lys til å sette i gang med ryddeaksjonen, sier Brynhild.

Slik startet samarbeidet med Jæren friluftsråd. Det ble avtalt hvilke områder som skulle ryddes, og det ble opprettet hentepunkter for søppelet som ble samlet. Jæren friluftsråd tok ansvaret for å hente og kaste søppelet Multiconsult samlet.

Ryddeaksjonene ble også meld inn på «Hold Norge rent», en ideell forening som arbeider mot forsøpling. På deres hjemmeside finner man en oversikt over ryddeaksjoner, informasjon om hvordan man kan oppretter en ryddeaksjon, samt at man kan melde inn forsøplede områder.

Kan plukke i det uendelige

Langs kysten samler det seg opp uendelig mengder avfall som kommer drivende fra havet, sørgelig nok ender også en god del landbruksavfall, bildekk etc. på strendene. Det var derfor nok å ta tak i, og over to økter på to timer ble det tilsammen plukket omlag 1,32 tonn med søppel.

– Brynhild fikk samlet både kollegaer med familie og venner, og representanter fra Tekna til å rydde. Det er flott å se at man gjennom en felles dugnad kan bli kvitt så mye søppel på bare fire timer. Dette er et flott felles løft, og et glimrende initiativ fra Brynhild, som bidrar til arbeidet mot forsøpling av naturen vår, sier forretningsenhetsleder i Sør-vest, Thor-Inge Thrana.

Opprusting av kystlinje og turområder

Engasjementet ble godt mottatt av Jæren friluftsråd, som i ettertid av aksjonen ringte Multiconsult fordi de trengte hjelp med fire utbedringer langs kysten. Ryddeaksjonen og Håhammeren bro ble oppgitt som begrunnelser for at de ønsket at nettopp Multiconsult skal utføre jobbene.

– Vi forventet ikke på noen som helst måte at opprydningen skulle resultere i noe mer enn renere og penere friluftsområder. Men det at Jæren friluftsråd tildelte oss fire oppdrag basert vår innsats var en uventet positiv tilbakemelding, sier Brynhild.

Et av oppdragene Multiconsult skal utføre er å lage en tursti på Solastranda. Dette er et av de mest brukte og populære friluftsområdene i regionen, så det er derfor høye forventninger til resultatet.

– Det blir et utfordrende oppdrag. Turstien er tenkt etablert i sanddynene, der den blir hevet over terrenget. Et terreng som, avhengig av været, skifter med årstidene. Det legges vekt på estetikk i tillegg til funksjonalitet, der universell utforming står sentralt. sier oppdragsansvarlig Espen Eek.

De andre oppdragene omfatter utforming av en snuplass i forbindelse med turvei, utbedring av adkomstvei til turområde og en betongkai. Arbeidet skal i hovedsak uføres av landskapsarkitektene og industri designeren i Sør-vest, med støtte fra samferdsel og konstruksjon.

– Langs kysten av Rogaland foregår det kontinuerlig utbedringsarbeid. Jæren friluftsråd forvalter i dag ca. 27 000 da (dekar) friområder fordelt over hele Jæren. Så det at vi nå har fått en fot innenfor er gode nyheter, dette gjør at vi forhåpentligvis ligger godt an til å få ende flere spennende oppdrag fremover, avslutter Espen.