1/4

Håhammeren bro og turvei Foto: Gaute Fornes

2/4

Håhammeren bro og turvei Foto: Gaute Fornes

3/4

Håhammeren bro og turvei Foto: Gaute Fornes

4/4

Håhammeren bro og turvei Foto: Gaute Fornes

Blest rundt Multiconsult-designet gangbro

Etterlengtet sammenhengende forbindelse langs Hafrsfjord ble en realitet takket være spektakulære gangbroer designet av Multiconsult.

15. desember 2016

Etterlengtet forbindelse

Broen som har fått navnet Håhammeren bro, er del av en 850 meter lang turvei på Madlasandnes i Stavanger kommune. Gjennomføringen av prosjektet startet i 2011, og har vært delt i flere deler. Første og andre etappe besto i etablering av sikringsvoll mot nærliggende skytebane samt etablering av første del av turveien. Tredje del startet med prosjektering i 2013, byggearbeidene startet i slutten av 2014, og hele turveien ble åpnet 3. juni i 2016. Turveien skaper en etterlengtet sammenhengende forbindelse langs Hafrsfjord. I tillegg til bruarkitekturen har Multiconsult har ansvaret for konstruksjon, landskap og geo.

Turgåere skal kunne følge vannkannen hele veien

Man ønsket at turstien skulle følge vannkanten hele strekket. Men terrenget langs enkelte deler av fjorden var komplisert og noe uoverkommelig. Kommunen ønsket for eksempel ikke å fylle ut sjøen for å komme rundt de bratte fjellskrentene (som utgjør Håhammeren) i vannkanten. Det ble arbeidet med ulike løsninger for å finne fram til riktig resultat, det var viktig å få bevart mest mulig av terrenget. Løsningen ble å skjære med wire gjennom to fjellknauser, samt å etablere to broer.

Håhammeren bro er bygget slik at den henger ut fra fjellsiden utover fjorden og gir derfor en følelse av å sveve over havet. Begge broene har spesialdesignet rekkverk i syrefast stål, geometrisk mønstret underlag og nedfelt belysning. Den ene broen har integrert sittebenk. Det har vært viktig å skape et godt sted, gi turveien en identitet og merverdi, og et uttrykk som sitter igjen når en har besøkt stedet.

– Dette er et prosjekt vi har fått mye oppmerksomhet for lokalt, men nå også fra et viktig fagmiljø. I år ble broen valg ut til å pryde forsiden av Norske landskapsarkitekters forenings (NLA) årbok. Det gjør oss veldig stolte at de valgte bilde av broen, dette bekrefter prosjektets relevans i året som gikk sier Karen Hatleskog Zeiner.

Grønt områder i Stavanger

Prosjektet er en del av Friområdeprosjektet som Stavanger har arbeidet med siden 2001. Prosjektet har som formål å sikre Stavangers befolkning i dag og i framtiden tilgang til grønne områder, naturopplevelser og muligheter for fysisk aktivitet, også nær der de bor. Ved gjennomføring av turveien på Madlasandnes er en av de siste prosjektene i prosjektet realisert.»