Modellen viser kraftstasjonene i Smisto kraftverk

Ønsket å bygge vannkraftverk uten tegninger

Under oppstarten av totalentreprisen for utbyggingen av Norges største vannkraftverk i nyere tid, Smibelg og Storåvatn (Smisto), satte Multiconsult og Hæhre Entreprenør AS seg som mål å gjennomføre prosjektet uten produksjon av tegninger. Etter et års byggetid er dette et av de tegningsløs prosjektene som har kommet lengst i Norge.

3. oktober 2016

Ny teknologi og kreativ bruk av 3D verktøy

For å nå prosjektets målsetning om eliminering av tegninger har Multiconsult utfordret tradisjonelle metoder for prosjektering ved å dra nytte av moderne 3D/BIM-verktøy som Revit, Civil 3D, Solibri og Navisworks. Tegningsløs prosjektering krever modellering av alle konstruksjonsdeler som armering, rørføringer og kabelbruer til et hensiktsmessig detaljnivå, samt samhandling med leverandører for å få inn deres utstyr i modellen.

Gjennom tett samarbeid med entreprenør har optimalisering av leveranser til ulike operasjoner på byggeplass vært sentralt i arbeidet. Samtidig er kontroll med prosjekterings- og gjennomføringsprosessen i modell implementert gjennom statussetting, og modellene benyttes for fremdrifts- og sekvensplanlegging for både prosjektering og utførelse.

– For å gjøre et prosjekt tegningsløst må både vi som prosjekterende og de utførende på anlegget endre sine arbeidsmetoder. Vi har derfor gått flere runder sammen med entreprenøren for å finne løsninger som gjør det mulig å bygge direkte fra modellen uten tegninger, og har etter et års arbeid kun levert én arbeidstegning, sier oppdragsleder Herman Smith.

Utgangspunkt fra tidligfase

I desember 2015 var Multiconsult i Las Vegas for å presentere selskapets bruk av digitale verktøy i tidligfaseprosjekteringen av Smisto kraftverk. Hvor langt Multiconsult har kommet med 3D-teknologi og visualiseringer vekket stor internasjonal interesse i bransjen.

Ved å følge linken kan man lese om hvordan visualiseringsprogramvaren InfraWorks, sammen med Revit og Civil 3D, ble benyttet i tidligfase av prosjektet. Dette resultert samtidig i en meget virkelighetstro 3D-modell og visualiseringer.

Mersmak

Involveringen i Smisto har gitt mersmak både for entreprenøren (Hæhre Entreprenør AS) og Multiconsult. Den dirkete dataflyten i en modell har blant annet forenklet interaksjonen mellom prosjekterende, entreprenør og byggherre, legger til rette for kontroll i prosjektet, og bidrar til å oppdage kostbare feil før bygging.

– Å gjennomføre et slikt prosjekt uten tegninger ville vanskelig latt seg gjennomføre uten et solid samarbeid mellom byggherre, entreprenør og prosjekterende. Det har også krevde vilje og mot fra alle parter for å nå målsettingen, sier Herman.

Største kraftverket på over 10 år

Vannkraftprosjektet Smisto er den største utbyggingen av et nytt vannkraft i Norge siden 2004. Prosjektet består av to separate kraftverk i fjell på hver side av fjorden Gjervalen, vest for Mo i Rana. Begge med stor magasinkapasitet, Smibelg (33 mW) og Storåvatn (25 + 8 MW).
Sammen vil de to Kraftverkene kunne dekke strømforbruket til omlag 10.000 husstander.