Autocad_1390576

F.v. Lars Eid Nielsen, Paal Wonka, Pelle Haukaas og Gøran André Hansen

Bransjeledende på Autodesk-konferanse

Multiconsults innlegg på den internasjonale konferansen Autodesk University, holdt av Gøran André Hansen og Lars Eid Nielsen, vekket stor internasjonal interesse i bransjen.

10. desember 2015

Autodesk University er verdens største og mest anerkjente samling for Autodesk software-brukere og samler over 10.000 deltakere hvert år. Multiconsults prosjekter innenfor Energi har en noe ulik bruk av verktøyet fra andre bransjer. Gøran og Lars ble derfor invitert til konferansen i Las Vegas, for å forklare hvordan de bruker Infraworks og andre programmer inn i Multiconsults prosjekter.

– Det er morsomt at jobben vi gjør blir lagt merke til. Autodesk University er en stor arena, med mye flinke folk. Dette gir inspirasjon til utvikling innenfor arbeidsoppgavene vi møter i vårt daglige arbeid. Det at Autodesk sine representanter ga utrykk for å være imponert i møte med oss, og senere prioriterte å stille mannsterke på vårt foredrag, viser at vi har kommet langt med å utvikle god arbeidsmetodikk for bruk av deres verktøy, sier Gøran André Hansen.

I tet på tegningsløs prosjektering

Smisto er det prosjektet i Norge som har kommet lengst når det gjelder tegningsløs prosjektering i byggefase. Problemstillinger og løsninger knyttet til deling og informasjonsflyt for å oppnå dette ble også presentert som del av foredraget.

Innlegget tok for seg Smisto kraftverk som case study. Gøran og Lars forklarte hvordan InfraWorks programvare ble brukt til å etablere en tverrfaglig koordinerende modell. De beskrev hvordan man best kan samhandle mellom ulike programvaresystemer, for å få en vellykket arbeidsflyt i prosjektet.

– Målet var å vise fordelene med å bruke InfraWorks sammen med Revit, AutoCAD Civil i 3D og Dynamo. I Multiconsult har vi solid erfaring med å få til en effektiv og strukturert arbeidsflyt i tverrfaglige prosjekter, fra tidligfase til designfase. Vi ville derfor vise frem noen nyttige funksjoner i InfraWorks for et infrastrukturprosjekt. Ved Smisto kraftverk har vi blant annet kombinert offentlig tilgjengelige terrengdata med svært detaljerte laseravstandsmålinger, flyfoto og undervannsoppmålinger.Det var også viktig for oss å få frem hvordan vi benytter programmet som et kommunikasjonsverktøy, både internt og eksternt, tilføyer Gøran.

Se introfilmen til foredraget, som viser en fly-through gjennom Smisto kraftverk her.

Langt fremme på visualiseringer

I etterkant av innlegget kunne tilhørerne rangere innlegget. Alle respondentene (100%) sa at innholdet var interessant og at de lærte noe av det. Alle svarte også at de ville anbefale foredraget til kolleger og ønsket å vite mer om temaet.

– Inntrykket etter Autodesk University er at Multiconsult er langt fremme, og har mye å lære bort. Samtidig viser en slik konferanse hvor mange muligheter som finnes for å forbedre metodikk og arbeidsflyt ytterligere. Det er viktig å følge med på ny teknologi, og få anledning til å treffe representanter for aktuelle produkter vi kan ta i. Det å knytte kontakter med dyktige bransjekolleger som møter de samme utfordringene var verdifullt, sier Lars Eid Nielsen.