Hywind Tampen | Ill: Equinor

Nyvinnende havvindprosjekt får økonomisk støtte

Enova har gitt tilsagn om støtte på 2,3 milliarder kroner til det som kan bli verdens største flytende havvindpark. Tidligere i år utarbeidet Multiconsult en utredning som viser at prosjektet kan skape arbeidsplasser og bidra til teknologiutvikling, men at det er behov for støtte.

23. august 2019
Cato A. Mørk

– Både Norge og verden vil trenge mer fornybar kraft i den store omstillingen vi skal gjennom. Flytende havvind kan bli en enorm energiressurs om vi lykkes i å redusere kostnadene slik at flytende vind på sikt blir konkurransedyktig med andre energikilder. Da trenger vi prosjekter som Hywind Tampen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova om støtten.

Havvindparken som Equinor og de andre lisensoperatørene på feltene Gullfaks og Snorre ønsker å etablere vil bestå av i alt 11 flytende vindturbiner hver på 8 MW, og prosjektet vil dermed kunne redusere CO2-utslippene med ca. 200 000 tonn hvert år plattformene er i drift. Enova understreker imidlertid at disse utslippskuttene ikke er den primære årsaken til at de støtter dette prosjektet, men at det på sikt kan kommersialisere havvind og gi positive ringvirkninger for klima og norsk næringsliv.

– Får vi ned kostnadene for flytende havvind kan teknologien tas i bruk av mange land, og dermed redusere de globale klimagassutslippene. Staten er en viktig støttespiller når næringslivet skal utvikle ny klimateknologi, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Det er inspirerende at Enova og regjeringen legger vekt på vår rapports konklusjoner som begrunnelse for å gi støtte til Hywind Tampen. Prosjektet bidrar til reduksjon i CO2-utslippene, men ikke minst til norsk teknologiutvikling og muligheter for fremtidig næringsutvikling i Norge. I utredningen pekte vi på nettopp på disse mulighetene, om Norge skulle være tidlig ute med å bygge ut flytende havvind. Nå krysser vi fingrene for flere oppdrag innen havvind i tiden som kommer, både i Norge og for Multiconsult, sier oppdragsleder for utredningen, Heikki Eidsvoll Holmås

Utredningen ble gjort i samarbeid med Thema Consulting og Future Technology (nå Æge Energy Solitions).

Les mer: