Nye jordskjelvkart forbløffer.

Forskningsinstituttet NORSAR har utarbeidet et nytt, oppdatert soneringskart for jordskjelvfare i Norge. En Multiconsult-rapport basert på NORSARs arbeid viser at det kan være milliarder å spare på å bruke det nye kunnskapsgrunnlaget når samfunnskritiske bygg dimensjoneres.

29. mars 2020

Bygge­kostnader for sykehus, skoler, vei og jernbane kan reduseres 3–10 prosent. NORSARs nye, digitale jordskjelvsoneringskart ble lansert sammen med Multiconsults rapport under et internettbasert seminar fredag 27. mars.

NORSARs nye sonering oppdaterer dagens standard som skal sikre bygg og anlegg mot ødeleggelser forårsaket av jordskjelv. Dagens standard bygger på 20 år gammel kunnskap og finnes kun i papirformat, heter det i en pressemelding fra den private stiftelsen NORSAR.

– Med utgangspunkt i det gamle jordskjelvsoneringskartet, har Norge svært strenge regler for dimensjon­eringen av bygg og anlegg. Det gjør at vi ofte bygger dyrere enn nødvendig, sier Anne S. Lycke, administrerende direktør i NORSAR.

Overdimensjonerer

Det nye jordskjelvsoneringskartet viser at skadepotensialet går vesentlig ned for mange områder i Norge. Noen steder bortfaller behovet for ekstra sikring helt. Dermed kan mange samfunnskritiske bygg og anlegg bygges enklere og rimeligere, skriver stiftelsen.

Det er, ifølge pressemeldingen, store regionale forskjeller i Norge. Det er for eksempel mye å spare i Oslo- og Trondheims­området, og mindre å spare på Vestlandet. En rapport fra Multiconsult med bistand fra Bygganalyse viser at mange samfunnskritiske bygg- og anleggsprosjekt kan spare i størrelsesorden fra tre til ti prosent av kostnadene for råbygget. Slike prosjekt omfatter blant annet sykehus, redningssentraler, skoler, jernbane og veibruer, og det kan, ifølge meldingen, være flere milliarder å spare på riktig dimensjonering.

Faglig leder for utarbeidingen av Multiconsults rapport, Nils E. Forsén.

‒ Situasjonen i dag er at man de facto overdimensjonerer med tanke på jordskjelvsikring. NORSAR har samme rolle innen seismologi og geofysikk som Meteorologisk institutt har for været, og dette er det mest oppdaterte vitenskaplige grunnlaget vi har for å si noe om jordskjelvfare i Norge, sier faglig leder for utarbeidingen av Multiconsults rapport, Nils E. Forsén, til Byggeindustrien.

NORSARs arbeid tar utgangspunkt i en 475-årshendelse for beregningene sine.

Ikke standard

Ettersom soneringskartet ikke er vederlagsfritt, er det ikke tatt inn i Norsk Standard, som fremdeles tar utgangspunkt i eldre data for jordskjelvlast. Forsén ber nå Rådgivende Ingeniørers Forening om å anmode Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å besørge utarbeidet et rundskriv som autoriserer NORSARs data for bruk.

‒ Vi må forankre bruken i regelverket, og det at NORSAR er avhengig av inntekter for å dekke kostnadene sine rundt dette arbeidet, er et hinder for at oppdatert soneringskart tas inn i Norsk Standard. Det er samfunnsøkonomisk viktig, og kan for eksempel være med på å bestemme konseptvalg for bruer som kan bety store besparelser, sier han.

‒ Men hvis det nye datagrunnlaget ikke tas inn i Norsk Standard, kan det i hele tatt brukes til dimensjonering, eller blir det rent teoretisk?

‒ Man kan for eksempel tenke seg at prosjekterende søker om dispensasjon, men det skal også godt gjøres å finne en dommer som vil si at oppdatert forskning av samfunnsøkonomisk stor betydning ikke kan brukes i prosjekter i dag. Dette er ikke bare teoretisk, det er allerede i bruk, slår Forsén fast.