Ny markedssjef i Multiconsult

Bernt Sverre Mehammer blir markedssjef for Multiconsults forretningsområde, By & Samfunn.

29. mars 2017

Som markedssjef for det nye forretningsområdet skal han lede og koordinere markeds- og salgsarbeidet på tvers av hele konsernet. I tillegg til stillingen som markedssjef får han en sentral rolle i Multiconsult sitt datterselskap Analyse og Strategi.

Mehammer startet i stillingen 1. april. Han vil jobbe tett med forretningsområdeleder for By & Samfunn, Bjørn Oscar Unander. Sammen skal de styrke Multiconsult-konsernets satsning på urbanisme og byutvikling.

Med Bent Sverre får Multiconsult en markedssjef med dyptgående innsikt i samfunnsutviklingen gjennom hans mangeårige politiske erfaring og hans erfaring som konsulent i COWI. Jeg er overbevist om at han vil bidra til å styrke vår satsning innen By & Samfunn, sier Bjørn Oscar Unander.

I Multiconsults satsning innen By & Samfunn er kompetanse om hva som skaper fremtidens attraktive byer sentralt. Mehammers bakgrunn fra tverrfaglig arbeid med bærekraftig byutvikling, fremtidens transportløsninger og sammenhengen mellom arealbruk, infrastruktur og regional verdiskaping, løfter oss på dette området.

Forretningsområdet By & Samfunn ble opprettet for å samle de tverrfaglige kompetansene som trengs til å løse de komplekse oppgavene på tvers av arkitektur, ingeniørfag og samfunnsforståelse. Ambisjon er å bli den første, store aktøren i Skandinavia som kan tilby tung, tverrfaglig kompetanse til å utvikle vellykkede byer i spennet fra visjoner til teknisk gjennomføring.

 

Bent Sverre Mehammer | Foto: Hampus Lundgren

Tung og variert bakgrunn

Multiconsults nye markedssjef har en solid bakgrunn innen by og samfunnsutvikling. Han utdannet samfunnsøkonom, og har de siste 5 årene vært ansatt i COWI som blant annet leder for samfunnsøkonomi og leder for en rekke oppdrag innenfor byutvikling. Han har betydelig politisk erfaring fra Storting og regjeringsapparat, som statssekretær i Finansdepartementet og politisk rådgiver i SVs stortingsgruppe.

– Med Bernt Sverre Mehammer på laget får vi få et ekstra gir i Analyse & Strategi. Vi styrker oss faglig gjennom hans dyktighet og kompetanse innenfor bærekraftig byutvikling, samfunnsøkonomi og fremtidens transportløsninger, sier Unander.