Joar Tistel

Jordnære Joar

Når flere hundre vindturbiner skal plasseres til havs, må grunnforholdene for hver enkelt struktur vurderes. Da kommer geotekniker Joar Tistel (46) sin ekspertise godt med.

26. juni 2023
Sissel Fantoft

Joar Tistel er eneste ansatte ved Multiconsults kontor i Vik i Sogn. Kontoret åpnet i 2017, og Joar kunne vende hjem etter ti år ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo.
– Både kona mi og jeg kommer fra Vik, og planen min var alltid å flytte tilbake. Derfor passet det perfekt å etablere et eget kontor for meg her, sier han. I samme bygg holder både arkitekter og et byggteknikerfirma til, og Joar holder kontakt med kollegene i Multiconsult via Teams. Et par ganger i måneden reiser han til Bergen for å treffe dem fysisk.

– Akkurat nå er vi med i tidligfase av et prosjekt med 150-180 vindturbiner som skal stå i Irskesjøen. Strukturene skal plasseres på betongfundamenter, og vi gjør beregninger for å vurdere om det er en god løsning, forteller Joar. 

Vindturbinene som skal fundamenteres står på ca. 35 meters dyp.

– Siden grunnforholdene varierer, må vi prosjektere hver enkelt struktur. Her har vi hatt god nytte av fagkunnskapen til Morten Engen, som har utviklet nye metoder for automatisering i prosjektering av betongkonstruksjoner. Det har vært utrolig spennende og mye mer effektivt å automatisere deler av prosessen – hvis vi skulle gjort det på gamlemåten ville det blitt fryktelig mye arbeid, fastslår han.

Godt inkludert
Joar leverte sin doktorgradsavhandling i 2018, som en del av E39-prosjektet ved NTNU finansiert av Statens vegvesen. Temaet fundamentering av bruer på dypt vann er høyaktuelt med tanke på de mange fjordkryssingene som skal bygges på Vestlandet. En ferjefri kyststamvei på Vestlandet er norgeshistoriens største samferdselsprosjekt, og Joar har vært involvert i flere delprosjekter som ansatt i Multiconsult.

– Utvikling av konsept for flytebru over Bjørnafjorden er et pågående oppdrag hvor vi har utført flere tidligfasestudier. Vi jobber også med teknisk utredningsarbeid for alternative brukonsepter over Sulafjorden og Halsafjorden, forteller han. Selv om han sitter alene i vakre Vik, føler Joar seg godt inkludert blant kollegene.

– Det store fagmiljøet i Multiconsult, spesielt på geoteknikk, gjør at jeg alltid har noen å spørre og sparre med. Å være en del av et stort selskap gjør at vi får jobbe med spennende prosjekter, og for meg som trigges av utfordringer er det positivt, sier han.

Verdifull kunnskap
Joar vokste opp på et småbruk med sauer noen kilometer utenfor Vik med en mor som var lærer og en far som drev et bilverksted.
– Jeg har nok en ganske praktisk tilnærming til ting, og for en ingeniør er geoteknikk det mest jordnære du kan drive med, bokstavelig talt, ler han.

Parallelt med studiene ved NTNU drev Joar aktivt med langrenn og skiskyting, og den første vinteren etter studiene hadde han fullt fokus på skikarrieren, før han begynte i Multiconsult.
– Det var ikke så mange geoteknikere i Multiconsult da jeg begynte i 2004, så jeg ble veldig godt tatt hånd om og følte meg nesten som «enebarnet» i en familie med erfarne kolleger. I løpet av årene jeg har jobbet i selskapet har fagmiljøet vokst noe voldsomt, sier han.

Joar har trivdes så godt i Multiconsult i nesten 20 år at han aldri har vurdert å bytte arbeidsgiver. I flere perioder har han vært utleid til prosjekter iblant annet Canada, Russland og Qatar. 
– Det er enormt spennende å komme seg ut og få en realitetsjekk – det gir et større perspektiv som er fint å ha med seg videre, mener han.

Den solide kompetansen innen geoteknikk Multiconsult har bygd opp som bidragsyter i utviklingen av norsk sokkel siden 1970-tallet kommer godt med i fornybare energiprosjekter som havvind. 
– Kunnskapen og erfaringen fra olje- og gassnæringen er svært verdifull, selv om vi i stadig større grad bruker den til å prosjektere andre typer strukturer, sier Joar.

Når arbeidsdagen er over drar han hjem til Vange gård, hvor han sammen med kona Turid driver med økologisk melke- og kjøttproduksjon.
– Vi har 45 melkekyr, og når det er tid for melking går de selv til en melkerobot, så akkurat den biten er automatisert, forteller han.

Å gi sønnene Nils (6), Knut (4) og Jens (1) en barndom fylt med naturopplevelser slik de selv hadde er viktig for Turid og Joar.
– Vik er en bra plass å vokse opp, med friluftslivet rett utenfor døra. Spesielt om sommeren er det fint. Når dyra beiter på fjellet drar vi ofte opp og ser til dem, overnatter på stølen og fisker med ungene, forteller han.