Morten Engen

Nyskapende metoder

Morten Engen (35) er internasjonalt anerkjent som fagekspert innen dimensjonering av betongkonstruksjoner. Han har også utviklet nye metoder som effektiviserer hvordan vi arbeider med prosjektering av konstruksjoner.

7. juni 2022
Sissel Fantoft

Morten er «key note speaker» under årets fib-kongress i Oslo, og skal holde en forelesning han har kalt «Tre steg mot en digital designprosess». Han fullførte sin doktorgradsavhandling om ikke-lineære betonganalyser ved NTNU i 2018. De siste årene har han hovedsakelig jobbet med programmering.
– Jeg synes det er spennende å se hva vi kan få til i våre prosjekter gjennom automatisering. Å snu litt om på måten vi jobber på kan effektivisere prosjektene, samtidig som arbeidet blir mer lystbetont. I stedet for å bruke mye tid på å produsere analyseresultatene, kan vi heller bruke tiden på å tolke dem og komme frem til gode tiltak, forteller han.

De siste årene har han bistått med å effektivisere arbeidsflyten i flere prosjekter.
– Et eksempel er mjøsbrukonseptet, hvor jeg hjalp til med å automatisere beregninger og dataflyt i grensesnittet mellom geoteknikk og konstruksjon. Vi utforsket flere varianter for å bygge bedre forståelse mellom fagene. Det er mye mer behagelig å bare trykke på en knapp enn å sende excel-ark frem og tilbake, sier Morten.

Arvelig belastet
I tillegg til jobben i Multiconsult har Morten en deltidsstilling som førsteamanuensis II ved Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU. I ulike havvind-prosjekter har han vært disiplinleder og ansvarlig for globalanalyser, og benyttet sin erfaring fra forskningsmiljøet på NTNU til å finne nye løsninger.
– Når geoteknikk skal prosjektere monopeler som fundament for offshore vindturbiner, kan de være avhengig av å gjøre veldig mange simuleringer for å sjekke ulike grunnforhold. Det er en typisk manuell operasjon. Gjennom å automatisere disse beregningene kan vi utføre en halv dags regneoppgaver på ti minutter, forklarer han.

Morten vokste opp på Brandbu på Hadeland, og har alltid vært interessert i matematikk og fysikk.
– Derfor var det naturlig å begynne å studere ved NTNU. Jeg er nok også litt arvelig belastet siden min far er ingeniør, forteller han.

Den siste sommeren før han fullførte mastergraden, hadde Morten sommerjobb i Multiconsult.
– Jeg trivdes veldig godt, og da jeg var ferdig på NTNU i 2012 fikk jeg tilbud om jobb i det som nå er seksjonen Konstruksjonsanalyse, hvor jeg har vært siden. Etter ett år dukket det opp en mulighet hvor Multiconsult delfinansierte en nærings-phd, sier han.

Det første året mens han jobbet med doktorgraden tilbrakte Morten i Trondheim, men de neste tre hadde han sin hovedbase på Multiconsults hovedkontor i Oslo.
– Det var viktig å involvere seksjonen jeg jobbet i, derfor var det naturlig å sitte tett på miljøet, forteller han.

Nyttig forskning
I sin doktorgradsavhandling kombinerte Morten beregningsmekanikk for å regne ut betongens bæreevne, med en vesentlig andel statistikk og pålitelighet.
– En ting er å regne ut et tall, noe annet er å si hvor pålitelig det tallet er. Hvor sannsynlig er det at byggverket faktisk har den bæreevnen du har regnet ut? Begge disse faktorene er avhengige av hverandre, forklarer Morten.

For sin avhandling ble han tildelt Norsk Betongforenings FoU-pris i 2018. Ifølge juryens begrunnelse har Morten på en eksemplarisk måte demonstrert hvordan forskning kan kobles mot og nyttiggjøres i egen bedrifts virksomhet.
– Både underveis i arbeidet med doktorgraden og etterpå har vi sett eksempler på at forskningen har bidratt til å løse problemer for kunder. Det kan for eksempel være i tilfeller med spesielle laster som eksplosjon, skipskollisjon eller andre ulykker med spesielt høy last. Sannsynligheten for at dette skal inntreffe er lav, men skulle det skje vil konsekvensene være store, sier han.
Metoden kan også brukes for konstruksjoner med uvanlig geometri, eller for eksisterende konstruksjoner hvor detaljeringen ikke oppfyller dagens standard, som bruer, dammer eller offshore-konstruksjoner.

Effektivt og sømløst
Siden Morten var ferdig med doktorgraden har han i perioder jobbet intensivt med standardisering av ikke-lineære betonganalyser.
– Det er en nisje jeg jobber med ved behov. Det er givende å spisse blyanten litt ekstra og løse problemer for kunder som kanskje står i en fortvilet situasjon. Noen ganger kan det føre til at et prosjekt kan gjennomføres uten forsterkninger eller andre kostbare tiltak. For meg er det veldig motiverende å bidra til å både realisere verdi for kunden, og samtidig øke kundens opplevde verdi, sier han.

Både Mortens ekspertise innen betonganalyser og hans interesse for koding og programmering bidrar til verdiskaping i prosjektene han jobber med.
– Jeg synes det er spennende å videreutvikle måten vi jobber på gjennom automatisering. Det gjør at vi kan jobbe mer effektivt og samarbeide mer sømløst på tvers av avdelinger og disipliner, slik at vi kan levere et enda bedre produkt til kunden, sier han.

Muligheten til å utvikle seg selv og samtidig skape verdi i prosjekter er noe av det som motiverer Morten aller mest.
– Å sitte i et krevende oppdrag gjør at du tøyer strikken litt ekstra, og dermed tar et steg videre. I Multiconsult får jeg muligheten til å jobbe med spennende oppdrag hvor vi hjelper kunden med å lande på det beste konseptet å gå videre med, avslutter han.