1/2

Nylig ble det gjennomført helelektrisk grunnundersøkelser i Kristiansand | Foto: Multiconsult

2/2

Prøveundersøkelse ved barnehagen i Kristiansand | Foto: Multiconsult

Helelektriske grunnundersøkelser i Kristiansand

Nylig ble det gjennomført helektriske geotekniske grunnundersøkelser med en borerigg i Kristiansand. Multiconsults borerigg gjennomførte undersøkelsene med elektrisk batteri som kraftkilde, antageligvis for første gang i verden.

19. oktober 2022
Cato A. Mørk

– Så vidt vi kjenner til er det første gang i verden at en geoteknisk borerigg bruker batteri som energikilde. Vi er veldig fornøyd med nå å være i gang med helelektriske grunnundersøkelser som er utslippsfrie og fører til mye mindre støy for nærmiljøet, sier Vidar Baafjord, seksjonsleder for grunnundersøkelser i Multiconsult.

Multiconsults hybridrigg, GM 100 GT Hybrid, kan kobles direkte på byggestrøm eller elektrisk batteri, og kan også bruke kjøres på biobasert drivstoff. Boreriggen er dermed tilnærmet utslippsfri i drift, og har satt en ny standard for anleggsmaskiner.

– Vi ønsker å være med på å utvikle hele næringen og i dette tilfellet geotekniske undersøkelser i mer bærekraftig retning. Nå har vi testet ut løsningen med å utføre geotekniske undersøkelser med borerigg drevet av batteri, og det gjør det enda enklere å tilby denne løsningen til alle som vil gjennomføre slike undersøkelser på den mest miljøvennlige måten, sier Ole Aabel Tryggestad, avdelingsleder for geo datafangst i Multiconsult.

Boreriggen er levert av det finske selskapet Geomachine OY, via servicepartner PTO Teknikk AS. Leverandør av batteri er Eviny.

Utslippsfri barnehage

En ny barnehage på Øvre Slettheia i Kristiansand skal være en utslippsfri byggeplass og det er i forbindelse med dette prosjektet de helektriske geo- og miljøtekniske grunnundersøkelsene ble gjennomført.

– Unikt for gjennomføring av prosjektet er at oppføring av bygget skal gjennomføres med elektrisitet. Byggeplassen blir en utslippsfri byggeplass, uten bruk at fossile forbrenningsmotorer, sier prosjektleder Håvard Nordbø i Kristiansand kommune i en nyhetsmelding fra kommunen.

Les mer: Multiconsult først ute med hybrid borerigg og Pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass