1/4

Flere eiendomsselskaper, Loopfront og Multiconsult etablerer nå nettverk for ombruk av bygningsmaterialer | Foto: HildaWeges/iStock

2/4

Høyhuset KPMG-bygget i Oslo er ett av byggene som skal kartlegges i prosjektet | Foto: Chris Nyborg / lokalhistoriewiki.no

3/4

Michael Curtis i Loopfront og Eivind Bøe i Multiconsult

4/4

KPMG-bygget på Majorstua i Oslo | Foto: Oslo Areal

Etablerer nettverk for mer ombruk av byggematerialer

To regionale ombruksnettverk med et titalls eiendomsselskaper er nå under etablering i Oslo og Trondheim. Nettverkene skal gjøre det lettere for å bruke bygningsmaterialer på nytt ved rehabilitering eller riving av bygninger.

7. desember 2020
Cato A. Mørk

Ombruk er et av de mest aktuelle temaene i bygg-, eiendoms- og anleggsnæringen akkurat nå. Næringen står for 16 prosent av Norges klimagassutslipp og rundt 25 prosent av avfallsproduksjonen i Norge. Det er dermed et stort potensial for å gjøre næringen mer bærekraftig ved å ta vare på byggene som finnes og bruke materialer på nytt. Prosjektet «Regionale Ombruksnettverk for byggematerialer» har fått støtte fra Enova og er nå i ferd med å bli etablert, med Loopfront og Multiconsult som initiativtakere.

– Støtten vi har fått fra Enova muliggjør at vi kan bygge fundamentene til en digital markedsplass for ombruk. Første steg i dette arbeidet var å etablere et mindre nettverk av aktører som vil være med å løse utfordringene, slik at en større markedsplass senere vil være lettere for flere å bli med på. Det er viktig å bygge opp samarbeidet gradvis, murstein på murstein, sier daglig leder Michael Curtis i Loopfront.

Loopfront AS har utviklet en digital samhandlingsplattform ved hjelp av kunstig intelligens og 3D teknologi. Hensikten med ombruksnettverkene er å effektivisere og redusere kostnader i forbindelse med blant annet kartlegging, lagring og tilgjengeliggjøring av byggematerialer og møbler for ombruk, salg eller resirkulering. Ved å bruke slike materialer på nytt kan utslipp og avfallsmengder reduseres kraftig, samtidig som det gir viktig erfaringer som kan deles videre.

Viktig fundament for ombruksmarkedet

I første omgang er det etablert to slike nettverk, i Oslo og Trondheim. Et titalls private og offentlige eiendomsselskaper i de to byene er så langt med i prosjektet. I tillegg til eiendomsselskaper vil også andre relevante aktører fra næringen være med.

– I løpet av vel et halvår skal vi kartlegge et tyvetalls bygninger, og alt av byggematerialer, møbler og innredning, før det gjøres en vurdering av mulighetene for å bruke disse materialene på nytt i andre bygninger og i andre sammenhenger, sier Eivind Bøe fra Multiconsult.

Multiconsult er med som rådgiver og skal gjennomføre kartlegging, vurdere tilstand, finne fram til hvor materialer kan brukes på nytt. Dette vil gi selskapene beslutningsgrunnlag for mulige besparelser både når det gjelder miljø og økonomi.

Materialer og informasjon fra de enkelte bygningene blir lagt inn i portalen Loopfront, slik at det blir etablert en god oversikt over hvilke materialer som er tilgjengelig og som kan brukes også i andre prosjekter.

– Sammen med Multiconsult kan vi bygge viktig digital infrastruktur og samtidig digitalisere «matchmaking» av materialer mellom prosjekter. Gevinstene vi håper på i første omgang er å få til mer effektive prosesser, slik at tidsforbruk og kostnadene med kartlegging, lagring og montering kan reduseres. Da kommer vi til å oppnå større økonomiske og miljøbesparelser raskere i fremtiden, sier Curtis i Loopfront.

En rekke ledende eiendomsbesittere i Oslo- og Trondheimsområdet deltar med bygg som skal kartlegges, blant annet Oslo Areal, Omsorgsbygg Oslo KF, Asker kommune, Trondheim kommune, TOBB, NTNU og SINTEF.

Les også: