1/4

Den nye fasaden har integrerte solceller på sørsiden | Illustrasjon: Ola Roald AS

2/4

Den nye fasaden skal gi lavt energiforbruk og et bedre arbeidsmiljø | Illustrasjon: Ola Roald

3/4

Ombruk er sentralt i prosjektet, og en del materialer fra den gamle fasaden brukes på nytt | Foto: Cato A. Mørk

4/4

Den gamle fasaden er moden for utskiftning | Foto: Cato A. Mørk

Ombruk og energiproduksjon sentralt i skolerehabilitering

På Sofienberg i Oslo får et skolebygg fra 1970 nye fasader med solenergiproduksjon og lavt energiforbruk. Materialer som tas ut i forbindelse med rehabiliteringen skal brukes på nytt.

10. september 2020
Cato A. Mørk

Sofienberg skole er en ungdomsskole i bydelen Grünerløkka i Oslo, og består av to bygninger som er bundet sammen med et mellombygg. Betongbygget i fire etasjer på vel 2600 m2 skal nå få ny fasade som gjør at bygget bruker svært lite energi og når kravene til passivhusnivå på klimaskallet. Multiconsult er rådgiver for Undervisningsbygg Oslo KF i prosjektet, med Ola Roald AS som arkitekt.

– De eksisterende fasadene er gamle og utette, og elever og ansatte vil få et mye bedre arbeidsmiljø når de nye fasadene er på plass. Samtidig er det et spennende og interessant prosjekt som vi vil dra erfaring fra i kommende rehabiliteringsprosjekter, sier prosjektleder Anders Løkke i Undervisningsbygg i Oslo kommune.
De nye fasademodulene vil ha integrerte solceller på den sørvendte fasaden, og det vil også være solcelleanlegg på taket. Totalt skal solcelleanlegget produsere rundt 40 MWh årlig.

– Det mest utfordrende i prosjektet er at vi har kort tid til å demontere og remontere fasadene, samtidig som vi har ambisiøse bærekraftmål på ombruk, solceller og energiforbruk. Men det er selvfølgelig utfordringer vi sammen skal håndtere på en god måte, sier prosjekteringsgruppeleder Petter Skattum i Multiconsult.

Ombruk av materialer

I prosjektet blir blant annet ytterdører, port, belysning, radiatorer og kabelføringer brukt videre når skolebygget står ferdig. Vinduer, dører og andre materialer bli tatt ut og gjenbrukes i andre prosjekter. Alt for å minske klima- og miljøpåvirkningen.

– I slike bygg er det ofte at enkelte bygningsdeler er nyere og i god stand, siden byggene vedlikeholdes fortløpende. Noen vinduer på skolen er fra rundt 2014, og selv om vinduene ikke kan brukes i dette prosjektet, så kan de ha stor nytte i andre prosjekter, sier Anders Løkke.
Løkke påpeker at Oslo kommune har høye klima- og miljøkrav til bygge- og anleggsprosjekter.

– Vi har hatt en gjennomgang av hele bygget i forbindelse med fasaderehabiliteringen, og kartlagt og registrert materialer som kan gjenbrukes. Dette er lagt inn i den digitale markedsløsning Greenstock, og gjøres nå tilgjengelig for ombruk i andre prosjekter, sier Petter Skattum i Multiconsult.

Samarbeider om ombruk

Ombruk av materialer er ett viktig tiltak for å redusere materialforbruket i bygge- og anleggsnæringen. Ifølge en fersk rapport skjer rundt 20 prosent av avfallsproduksjonen i denne næringen, og det er et stort potensial for å øke gjenvinning og ombruk, Samtidig står næringen for betydelige klimagassutslipp, og stor bruk av energi og vannressurser.

Undervisningsbygg, Greenstock og Multiconsult har inngått et samarbeid for å registrere og få oversikt over materialer som kan ombrukes når Sofienberg skole rehabiliteres.

– Byggeavfall må minimeres og høyere grad av ombruk er viktig. Trenden er at vi må ombruke de ressursene vi har, vi kaster ikke ressurser, sier Michael Curtis i GreenStock, en databasert løsning for ombruk av byggematerialer.

Rehabiliteres i 2021

Planen er å legge ut anbudsbeskrivelse for Sofienberg skole som en generalentreprise høsten 2020 og gjennomføre selve arbeidet sommeren 2021. Rammesøknad er allerede sendt til Oslo kommune.

Nøkkelinformasjon om prosjektet: